Nog te vervangen

Tips voor contact met jouw bank

Maak kredietovereenkomsten op maat door bijzondere afspraken

Door bijzondere afspraken op te nemen in de kredietovereenkomst (ook wel “convenanten” genoemd) kan rekening gehouden worden met de mogelijkheden van jouw kmo en de vereisten aan de zijde van de bank. Het toegestane maximumpercentage schulden, de rentabiliteitsdrempel en de minimale liquiditeit zijn typische zaken die in convenanten geregeld worden.

In een convenant kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de bank het recht heeft om het contract voortijdig op te zeggen als je eigen vermogen onder een bepaald peil zakt. Hierdoor neemt het risico van de bank af en kan de bank misschien akkoord gaan met een langere looptijd.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: