Nog te vervangen

Tips voor contact met jouw bank

Bekijk of er alternatieven zijn!

Bij het zoeken naar de beste financieringsvoorwaarden win je best zoveel mogelijk informatie in over alle mogelijke en alternatieve opties. Er zijn maatregelen om de behoefte aan krediet te verminderen (zoals leasing en factoring) en alternatieven voor krediet (mezzaninefinanciering, durfkapitaal, overheidsfinanciering, …).

Een overzicht van deze alternatieven kan je vinden in het overzicht van de 'Mogelijke financieringsvormen', rubriek Niet-bancaire financieringsvormen. De financieringsmogelijkheden gecreëerd door de overheid vind je terug in de subsidiedatabank voor de ondernemer.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: