Bekijk of er alternatieven zijn!

Bij het zoeken naar de beste financieringsvoorwaarden win je best zoveel mogelijk informatie in over alle mogelijke en alternatieve opties. Er zijn maatregelen om de behoefte aan krediet te verminderen (zoals leasing en factoring) en alternatieven voor krediet (mezzaninefinanciering, durfkapitaal, overheidsfinanciering, …).

De financieringsmogelijkheden gecreëerd door de overheid vind je terug in de subsidiedatabank voor de ondernemer.