Werkschakelpunten

In een wereld die voortdurend in verandering is, evolueren ook jobs aan een snel tempo. Hierdoor zijn sommige jobs niet langer relevant of verandert de jobinhoud sterk. Toch hoeft dit niet te eindigen in ontslag.

Via het werkschakelpunt willen we werkgevers en werknemers een alternatief bieden. Dit doen we samen met verschillende partners door transities te stimuleren. Zo verhogen we de jobmobiliteit en benutten we het talent in Vlaanderen optimaal. 

Er zijn verschillende soorten transitie mogelijk:

  • Tijdelijke transities: medewerkers gaan tijdelijk voor een andere werkgever werken.
  • Permanente transities: medewerkers krijgen een nieuwe job in je bedrijf of stappen over naar een andere werkgever. 
  • Delen van werknemers: een werkgever deelt medewerkers met andere bedrijven, bijvoorbeeld tijdens piek- of dalmomenten. 
  • Herinstroom na langdurige ziekte: medewerkers gaan definitief bij een andere werkgever aan de slag. 

Voor wie?

  • Voor werkgevers die op zoek zijn naar werknemers en overwegen om werknemers te delen.
  • Voor werkgevers met werknemers van wie de profielen of competenties niet (meer) overeenkomen met de huidige nodigen. Bijvoorbeeld op vlak van digitalisering en innovatie. Maar ook andere transacties binnen de organisaties die een impact hebben op het profiel van bepaalde werknemers. 
  • Voor ondernemingen waar de HR afdeling reeds actief aan de slag is met human capital.

Wat kan je verwachten?

Advies & begeleiding rond:

  • Tijdig inzetten op competentieversterking in functie van evoluerende noden.
  • Werk maken van levenslang leren.
  • Werknemers laten schakelen tussen jobs en werkgevers.

Hoe pakken we dit aan?

Het Werkschakelpunt gaat in eerste in gesprek met de werkgever om zo de specifieke context te begrijpen en in kaart te brengen.  Samen wordt bekeken wat de verschillende opties zijn, zowel op vlak van opleidingen, interne transities en zeker ook externe transities en het delen van werknemers.  Daarbij wordt bijvoorbeeld bekeken welke andere bedrijven complementaire noden hebben, of welke HR dienstverleners eventueel kunnen worden ingeschakeld.