Zachte landingsbanen voor oudere werknemers

Laatst gewijzigd op 9 nov 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
werknemers ( ≥58 j) die overgaan tot een minder belastende arbeidsinvulling
Premie ter compensatie loonverlies
wordt vrijgesteld van sociale bijdragen voor werkgever & werknemer

Wat houdt de maatregel in

Om de werklast van werknemers van minstens 58 jaar te verminderen kan de werkgever een premie uitkeren, die vrijgesteld is van sociale bijdragen en die het financieel verlies (gedeeltelijk) moet compenseren wanneer de werknemer overgaat tot een minder belastende arbeidsinvulling. De premie wordt uitgekeerd door de werkgever (of het Fonds voor Bestaanszekerheid) en moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Deze maatregel is bedoeld als stimulans om oudere werknemers langer aan het werk te houden. De premie is gericht op maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid, maatregelen voor de verlichting van de werklast (functiewijziging, ...), de overgang van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling (vanaf 60 jaar). 

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot alle private werkgevers en hun oudere werknemers van minstens 58 jaar die overeenkomen de werklast te verlichten. Het doel is dat oudere werknemers langer aan het werk kunnen blijven. 

Als de werklastverlichting gebeurt door een overgang van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling moet de werknemer minstens 60 jaar zijn om de vrijstelling te mogen toepassen.

Wat komt in aanmerking

Definitie

Een zachte landingsbaan betekent dat de werkgever op een gunstige wijze (vrij van sociale bijdragen) een compenserende vergoeding kan toekennen aan zijn oudere werknemer. Dit omwille van het loonverlies door de overschakeling naar een minder belastende arbeidsinvulling.

Het gaat over:

 • maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid; 
 • maatregelen voor de verlichting van de werklast (functiewijziging, ...);
 • overgang van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling (vanaf 60 jaar).
Voorwaarden
 • de maatregel moet een vermindering van het inkomen tot gevolg hebben;
 • én de werknemer moet minstens 4/5de blijven werken;
 • het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan het loonverlies en niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de werknemer hoger is dan voor de verlichting van de werklast.
Formele verplichtingen
 • de vergoeding moet vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO); bij gebrek hieraan mag de toekenning geregeld worden op het niveau van de onderneming door een bedrijfsCAO of een wijziging van het arbeidsreglement of op het niveau van de werknemer door een individuele schriftelijke overeenkomst;
 • een sectorCAO beperkt een gelijkwaardige of gunstigere regeling op ondernemingsvlak niet zodat een ondernemingsCAO ook in aanmerking kan komen voor het systeem 'zachte landingsbaan' in sectoren waar er een sectorCAO bestaat;
 • de CAO of de wijziging van het arbeidsreglement bepaalt uitdrukkelijk welke maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid of van verlichting van de werklast het voorwerp uitmaken van deze vergoeding; indien de toekenning vastgelegd is in een individuele schriftelijke overeenkomst moet eveneens uitdrukkelijk worden opgenomen welke maatregel het voorwerp uitmaakt van het toekennen van deze vergoeding;
 • de vergoeding wordt betaald door een Fonds van Bestaanszekerheid of door de werkgever;
 • werkgevers met een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers moeten zachte landingsbanen invoeren in toepassing van de CAO nr. 104 van de NAR;
 • de CAO, wijziging van het arbeidsreglement of individuele schriftelijke overeenkomst is voor de werkgevers en werknemers die vallen onder het toepassingsgebied van de CAO nr. 104 (uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers) genomen in toepassing van de CAO nr. 104;
 • de vergoeding wordt geïndexeerd op dezelfde wijze als de lonen in de onderneming.

Omvang steun

Op de vergoeding geldt een vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor de werkgever als de werknemer.

De vergoeding is dus wel onderworpen aan de normale bedrijfsvoorheffing en telt mee voor de eindbelasting bij de werknemer. De werkgever zal de betaalde bedragen wel kunnen aftrekken als beroepskosten.

Aanvraagprocedure

De werkgever duidt in de zone 'Loopbaanmaatregel' aan dat het gaat om een werknemer met een bijdragevrije premie 'zachte landingsbaan'.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.