Industrie 4.0

Proeftuinen Industrie 4.0

De toenemende connectiviteit zorgt voor een stortvloed aan data in fabrieken. Realtime inzichten leiden tot nieuwe mogelijkheden op het vlak van logistiek, onderhoud, productie én dienstverlening. In de industrie 4.0-proeftuinen ontdekken bedrijven hoe ze dit potentieel ten volle benutten. 

Snel naar alle proeftuinen!

Nieuwe technologieën en concepten 

De proeftuinen laten aan de hand van waarheidsgetrouwe demo’s zien hoe maakbedrijven in uiteenlopende sectoren – van de landbouw tot de chemie – hun processen kunnen optimaliseren met behulp van geavanceerde technologieën, zoals augmented reality, IoT-sensoren en collaboratieve robots. 

Werkbaar werk

Daarbij gaat er niet alleen aandacht naar de technologieën op zich, maar ook naar de manier waarop medewerkers deze accepteren, aanleren en toepassen.

In het bijzonder verwijzen we hier naar de proeftuin Technologie voor Werkbaar werk (2022-2024)waarin specialisten van Flanders Make, imec, Sirris en HIVA (KU Leuven) demonstreren hoe bedrijven hun jobs meer werkbaar kunnen maken.

Menselijk kapitaal

Daarnaast zijn er de nieuwe begeleidingstrajecten rond menselijk kapitaal (2021-2023). Deze zes projecten bouwen verder op het werk dat in de industrie 4.0-proeftuinen gerealiseerd werd. Concreet helpen ze bedrijven met het implementeren van nieuwe technologieën op de werkvloer. Daarbij gaat aandacht naar de impact op de medewerkers en de organisatie als geheel.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: