Industrie 4.0

Actieplan Industrie 4.0

Maakactiviteit behouden én versterken

Onvermoeibare cobots, minuscule sensoren en véél data... De integratie van digitale technieken maakt fabrieken intelligenter dan ooit. Deze nieuwe fase in industriële ontwikkeling, bekend als ‘industrie 4.0’, leidt tot efficiëntere productietechnieken, slimme producten en nieuwe businessmodellen.

Voor Vlaanderen begeleidt VLAIO de overgang naar industrie 4.0. Aan de hand van vijf actielijnen willen we de maakindustrie in Vlaanderen op lange termijn behouden en versterken.

1. Centraal platform

We investeren in netwerking, overleg en communicatie in interactie met de bedrijfsfederaties, onderzoeksinstellingen en andere stakeholders.

2. Sterke kennisbasis

Kennisinstellingen en onderzoekscentra, zoals Flanders Make, Sirris en imec, voeren met steun van de overheid gericht onderzoek naar geavanceerde concepten voor bedrijven.

3. Concrete toepassingen

Het stimuleren van de toepassing van nieuwe technologieën en concepten vormt de essentie van het actieplan. Dat doen we onder meer met industrie 4.0-proeftuinen waar onderzoekers en technici hun expertise ter beschikking stellen aan bedrijven.

Ontdek alle proeftuinen!

4. Betere omgevingsvoorwaarden

Naast de centrale thema’s werk en opleiding, leveren we ook inspanningen om belemmerende factoren op het vlak van wetgeving, standaarden en infrastructuur weg te werken.

5. Internationale samenwerking

We wijzen Vlaamse maakbedrijven de weg naar internationale steunprogramma’s en samenwerking. Onder andere via het bij VLAIO ingebedde Vlaamse EFRO-programma 2021-2027 en het Enterprise Europe Network. Voor advies rond steun in het kader van Horizon Europe en Digital Europe kunnen bedrijven terecht bij NCP Flanders.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: