Nieuwe proeftuin voor werkbaar werk in de zorg

Publicatiedatum

Afgelopen week is de door VLAIO gesteunde proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren’ aan het publiek voorgesteld. Het doel? Demonstreren én in de praktijk aantonen hoe technologieën, zoals digitale werkinstructies en slimme tilhulpsystemen, zorgpersoneel kunnen ondersteunen in hun werk.

De Vlaamse Regering mikt op een werkzaamheidsgraad van 80%. Om die ambitie te bereiken moeten niet alleen meer mensen aan de slag, maar moeten ook de huidige werknemers aan de slag blijven. Een werkbare job is daarbij essentieel. Dat wil zeggen: een job die weinig stress veroorzaakt, je boeit en motiveert, je blijvend doet bijleren, en toch je werk-privébalans in ere houdt.

Team achter de proeftuin
Het team achter de nieuwe proeftuin 'Technologie voor Werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren' zal de komende drie jaar innovatieve technologieën demonstreren om het werk van zorgpersoneel aangenamer te maken.

Uitdagingen in de zorg

Innovatieve technologieën zoals virtual- en augmented reality, digitale werkinstructies en exo-skeletten kunnen een belangrijke rol spelen in het werkbaar maken én houden van  jobs. Zéker ook in de zorg. Deze sector staat voor enorme uitdagingen, zoals de stijgende vraag naar zorg door vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de snel veranderende technologische ontwikkelingen.

Afgelopen week werd daarom in woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven de proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren’ gelanceerd. Voor deze proeftuin, die loopt tot eind 2026, maakt de Vlaamse Regering via VLAIO 3,16 miljoen euro vrij. 

Demonstratie van exo-skelet.
Exo-skeletten zijn mogelijk interessant om zorgpersoneel fysiek te ontlasten tijdens hun taken.

5 pilootprojecten

Onderzoeksinstellingen Flanders Make en imec staan samen met hogescholen Thomas More, PXL en UCLL in voor de uitvoering. Zij zullen technologie-demonstratoren bouwen en hun inzichten delen via allerhande communicatieacties en events. Daarnaast zetten ze minstens vijf pilootprojecten op in diverse Vlaamse zorgvoorzieningen. De focus ligt daarbij op de geregionaliseerde zorg- en welzijnssector, meer bepaald kinderopvang, jeugdhulp, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Aandacht voor concrete noden

In een eerste fase brengen bevragingen de noden en behoeften van zorgvoorzieningen rond werkbaar werk in kaart. Deze vormen de input voor de ontwikkeling van relevante technologie-demonstratoren. Positief geëvalueerde technologieën (of succesvolle “proof-of-concepts” uit het werkveld) worden opgenomen in één van de pilootprojecten. Via een doorlopende oproep kunnen zorgvoorzieningen zich aanmelden voor een pilootproject.

Kennis delen

Veel aandacht gaat ook naar het verspreiden van de kennis en inzichten uit het project. Alle uitgevoerde pilootprojecten krijgen een gedetailleerd draaiboek dat andere zorgvoorzieningen moet helpen bij het in gebruik nemen van technologieën. Zo blijft de impact van de proeftuin ook de na de gefinancierde periode gegarandeerd.
 

Innovatief tilhulpsysteem.
Tijdens de voorstelling van de proeftuin werd ook een innovatief tilhulpsysteem voorgesteld om patiënten eenvoudig en zonder zware inspanning te kunnen verplaatsen.
 

Dit is de tweede proeftuin voor werkbaar werk die via VLAIO wordt gesteund. In 2021 ging de proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk’ van start, met focus op de brede maakindustrie. 

 

Delen: