Waarom inzetten op cybersecurity?

Vlaams Beleidsplan Cybersecurity

Nood aan Vlaams beleid

Door de toegenomen digitalisering lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om slachtoffer te worden van cybercriminelen. Het kan elk bedrijf overkomen. Zowel kleine kmo’s als grote multinationals, in om het even welke sector. Daarnaast zijn betrouwbaarheid, robuustheid en beveiliging van digitale technologieën cruciaal om bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Ook bij het ontwikkelen of gebruiken van nieuwe producten en diensten, is cybersecurity steeds belangrijker. Dit maakt dan ook dat investeringen in cyberveiligheid noodzakelijk zijn bij de uitbouw van een weerbare digitale economie in Vlaanderen. Voor de Vlaamse Regering is cyberveiligheid dan ook een topprioriteit.

Met het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity dat goedgekeurd werd op 22 maart 2019 wil Vlaanderen zich wapenen tegen de vele uitdagingen op vlak van cyberveiligheid. Onder de noemer Cybersecurity Vlaanderen voorziet het een jaarlijkse investering van € 20 miljoen. Het plan bestaat uit 3 luiken die elkaar aanvullen en versterken.

1. Versterken van top cybersecurity-onderzoek in Vlaanderen

Vlaanderen behoort tot de internationale top op vlak van onderzoek naar relevante cybersecurity-domeinen, zoals cryptografie (het versleutelen van informatie) en het beveiligen van gedistribueerde systemen (meerdere individuele computers verbonden door een netwerk). Het beleidsplan investeert jaarlijks € 8 miljoen in strategische onderzoekscentra en universiteiten die dit onderzoek uitvoeren.

Het basisonderzoek wordt gecoördineerd door de KU Leuven en bestaat uit vier onderzoekslijnen op lange termijn waarbinnen geregeld nieuwe thema’s aan bod kunnen komen.

  • Software- en applicatiebeveiliging
  • Kritische beveiligingsdiensten voor diverse platformen
  • Systeem- en infrastructuurbeveiliging
  • Technologische bouwblokken: veilige hardware, cryptografie en veilige communicatie

Voor de praktische implementatie wordt voor elk van deze vier onderzoekslijnen een roadmap opgemaakt. Die roadmap zal op regelmatige basis door Vlaamse bedrijven en internationale experten gevalideerd worden.

 

Ga naar www.cybersecurity-research.be voor meer info over het onderzoeksprogramma

 

2. Gebruik van cybersecurity-oplossingen door bedrijven stimuleren

De absolute prioriteit van het beleidsplan is om de CS-maturiteit van de Vlaamse ondernemingen te verhogen door gebruik te maken van innovatieve CS-technologieën. Ter ondersteuning hiervan voorziet de Vlaamse overheid via het beleidsplan jaarlijks € 9 miljoen voor het implementatieluik. Dat luik wordt geleid door VLAIO.

Om deze doelstelling bij de bedrijven te bereiken, volgt VLAIO een aanpak die zowel gericht is op de koplopers als de innovatievolgers. Een belangrijke rol is weggelegd voor de actoren uit het VLAIO-netwerk die ondernemingen inspireren, sensibiliseren en informeren over het belang van cyberveiligheid. Het doel? Ondernemingen aanzetten om verdere actie te ondernemen. Deze vervolgactie kan afhankelijk van de onderneming de vorm aannemen van het volgen van een masterclass, deelname aan een collectief traject bij een kennisinstelling of het opstarten van een eigen CS-verbetertraject.

Verder zet VLAIO bestaande subsidie-instrumenten (onderzoeksprojectontwikkelingsprojectICON-projectBaekeland-mandaten, …) in om bedrijven te ondersteunen die zelf CS-technologie ontwikkelen en/of in hun innovatieprojecten aspecten van cyberveiligheid willen integreren.

3. Bewustmaking en opleiding

Cyberveiligheid eindigt niet met de implementatie van innovatieve technologieën. Er is eveneens nood aan een sterkere bewustwording en kennis rond cyberveiligheid bij werknemers en de brede bevolking. Naast de opleiding van IT-specialisten gaat het hierbij ook om het verhogen van basiscompetenties en vaardigheden bij werknemers die nog geen voorkennis hebben rond cyberveiligheid.

Daarom voorziet het beleidsplan jaarlijks € 3 miljoen voor brede bewustmaking en opleiding rond cyberveiligheid. Hiervoor slaan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) de handen in elkaar, samen met de hogeronderwijsinstellingen en andere stakeholders uit het VLAIO netwerk.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: