Waarom inzetten op cybersecurity?

CS-barometer

2e CS-barometer: jaarlijks onderzoek naar cybersecurity maturiteit

De CS-barometer is een studie die de Vlaamse Regering jaarlijks laat uitvoeren om de cybersecurity maturiteit bij Vlaamse bedrijven in kaart te brengen. In 2022 gebeurde dit voor de 2e keer. De studie bevroeg 2367 ondernemingen rond cyberveiligheid. De resultaten vormen een belangrijke barometer voor het beleid rond cybersecurity. 

Resultaten van het onderzoek

Uit de CS-barometer blijkt dat: 

  • Vlaamse bedrijven vooral procedures implementeren om zich te beschermen tegen cyberaanvallen en om een cyberaanval te herstellen, maar minder inzetten op procedures om cyberaanvallen te detecteren en er adequaat op te reageren.  
  • Slechts 1 op 5 bedrijven over een CS-plan beschikt.
  • Vlaamse bedrijven zich vaak beperken tot basistoepassingen. Meer geavanceerde technische maatregelen zoals ICT-veiligheidstesten of encryptietechnieken voor data, documenten of e-mails worden slechts door een minderheid gebruikt. 
  • Slechts een derde van de Vlaamse ondernemingen opleidingen of activiteiten rond cybersecurity voorziet voor medewerkers. Gebrek aan bewustzijn bij werknemers is een belangrijk obstakel voor het gebruik van CS-maatregelen. 
  • 22% van de Vlaamse ondernemingen van klanten al eisen kreeg opgelegd rond cyberveiligheid. 
  • Na een cyberaanval vernietiging of diefstal van gegevens en onbruikbaarheid van ICT-systemen de meest voorkomende operationele gevolgen zijn. Cyberaanvallen zorgen ook voor inkomstenverlies, reputatieschade en extra kosten voor herstel.  

Sensibilisering

Het Vlaams beleid rond cybersecurity sensibiliseert bedrijven al sinds 2019 rond cybersecurity. Dit gebeurt via verschillende acties zoals hacking-demo's, opleidingen, of infosessies op de werkvloer. 

Sinds 1 januari 2021 kunnen kmo’s een beroep doen op de subsidie ‘cybersecurity verbetertrajecten’. Tijdens zo’n traject krijgt een kmo advies en begeleiding van erkende cybersecurity-dienstverleners. Sinds de start zijn al 130 projecten opgestart in Vlaanderen. Het is de doelstelling van VLAIO om dit aantal naar de toekomst toe verder uit te breiden. Daarnaast bestaat er ook het verhoogd steunpercentage voor advies en opleiding rond cybersecurity via de kmo-portefeuille.

Download de CS-barometer

Benieuwd naar extra informatie over deze studie en meer conclusies? Download het onderzoek nu.

CS-barometer 2021

In 2021 vond de eerste nulmeting plaats. Ook die resultaten kan je downloaden.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: