In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Met het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, op 22 maart 2019 goedgekeurd door de Vlaamse regering, wil Vlaanderen 20 miljoen euro per jaar investeren in Cybersecurity (CS). Het beleidsplan bestaat uit drie luiken die elkaar aanvullen en versterken: (i) een onderzoeksluik, gericht op het versterken van top strategisch basisonderzoek CS in Vlaanderen, (ii) een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven, en (iii) een luik flankerend beleid. 

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek. Multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties werken samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners.

Met de thematische ICON projecten cybersecurity (CS-ICON) wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op vlak van cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten met een grote meerwaarde voor Vlaanderen, aan projecten die sterk aansluiten bij het onderzoeksluik van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, en aan projecten die sterk gerelateerd zijn aan CS.

Oproep actief

Wanneer?
Van tot

Samengevat

Voor wie?
Vlaamse bedrijven & onderzoeksorganisatie
Voor wat?
ICON-projecten met een focus op cybersecurity
Bedrag
Typisch 50% voor het bedrijfsdeel, 100% voor het onderzoeksdeel.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

VLAIO is verantwoordelijk voor het programmabeheer van de oproep voor thematische ICON projecten Cybersecurity. Samen met de verschillende stakeholders organiseert VLAIO infosessies, biedt VLAIO ondersteuning bij partner matching/consortiumvorming en begeleidt VLAIO projectgeneratie.

 

  

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail