Hinder door wegenwerkenk

Wegenwerken in de straat

Uitkering voor stopzetting wegens economische redenen

Wanneer je door economische moeilijkheden je zelfstandige activiteit stopzet en daardoor geen inkomen meer hebt, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Volgende drie zaken vallen onder economische moeilijkheden:

  • Je krijgt een leefloon van het OCMW
  • De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen gaf je in de voorbije twaalf maanden een vrijstelling van sociale bijdragen 
  • De inkomsten uit je activiteit zijn tijdens het jaar van de stopzetting en het voorgaande jaar niet hoger dan 13.993,78  euro (als je meewerkende echtgenoot bent niet hoger dan 6.147,47 euro)

Je kan ook aanspraak maken op het overbruggingsrecht als “een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die economische impact heeft, je activiteit rechtstreeks en aanzienlijk raakt”. Ook wegenwerken kunnen aan deze definitie beantwoorden. Je vindt hierover meer informatie op deze pagina: https://www.rsvz.be/nl/faq/ik-moet-mijn-zaak-gedwongen-onderbreken-stopzetten-wat-nu. Om te weten of je zaak hiervoor in aanmerking komt, contacteer je het best even rechtstreeks je sociaal verzekeringsfonds. 

Via het overbruggingsrecht behoud je de rechten geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zonder dat je je bijdragen moet betalen. Je krijgt ook elke maand een uitkering:

  • Maandelijks zonder gezinslast: € 1.291,69
  • Maandelijks met gezinslast: € 1.614,10