Hinder door wegenwerkenk

Wegenwerken in de straat

Sociale zekerheidsbijdragen

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen werknemers bij hinder openbare werken

Als je te kampen hebt met betalingsmoeilijkheden en de invordering van je schuld via dwangbevel wilt vermijden, kan de RSZ je minnelijke afbetalingstermijnen toestaan. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen. Een aanvraag doe je online via het aanvraagformulier, een antwoord kan je binnen een termijn van tien werkdagen ontvangen. Je kan de schuld dan aflossen via maandelijkse afbetalingen. Een terugvordering via dwangbevel en daarbij horende gerechtskosten worden zo vermeden. Zo snel mogelijk afbetalen is wel van belang, zolang er bijdragen verschuldigd zijn, worden er verwijlintresten berekend.

Ook in het geval van langdurige openbare werken in de buurt, kan je met je onderneming beroep doen op een afbetalingsplan.

Vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen

Wanneer je door het omzetverlies zo in de problemen komt, dat het betalen van de sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige moeilijk wordt, kan je een vrijstelling aanvragen bij het RSVZ. Let wel, er zijn veel voorwaarden aan gekoppeld en bij niet-betaalde kwartalen bouw je geen pensioenrechten op. Ook het overbruggingsrecht dat van toepassing is na een faillissement kan komen te vervallen (zie ook ‘uitkering voor stopzetting wegens economische redenen’). Hiervoor dien je zeker 4 kwartalen betaald te hebben in de laatste vier jaar. 

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: