Hinder door wegenwerkenk

Wegenwerken in de straat

Organiseer een uitverkoop

Wanneer je winkel moeilijker bereikbaar wordt, kan je met voorraadoverschotten te maken krijgen. Maar in principe mag je niet zomaar een uitverkoop organiseren of verkopen met verlies. Bij bepaalde vormen van overmacht kan het wel, zoals ook bij werken in je straat.

Wanneer je een uitverkoop wil organiseren, hoef je hiervan geen kennis meer te geven aan de FOD Economie. Je moet wel op elke aankondiging of reclame (in de etalage of op folders) de aanvangsdatum van de uitverkoop vermelden, omdat een uitverkoop maximaal 5 maanden mag duren. Opmerking: de sperperiode voor de solden is niet van toepassing op uitverkopen.

Je mag enkel de goederen die deel uitmaakten van de voorraad van de onderneming voor het begin van de uitverkoop verkopen. In het geval van overmacht mag je ook de goederen die deel uitmaken van een normale bestelling in de uitverkoop plaatsen. Je mag ook enkel verkopen in je eigen zaak, een afwijking is mogelijk via aangetekend schrijven naar de bevoegde ambtenaar met reden en plaats.

Je bent daarnaast verplicht de prijs te verlagen ten opzichte van de laagste prijs van de maand voorafgaand aan de uitverkoop (=referentieprijs). Je moet daarom de verlaagde en referentieprijs vermelden of het kortingspercentage op de referentieprijs (eventueel per productgroep).

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: