Hinder door wegenwerkenk

Wegenwerken in de straat

Tijdelijke werkloosheid

Wanneer de wegenwerken de onderneming verhinderen om voldoende werk aan te bieden aan de werknemers, kan je een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Er hoeft dan niet overgegaan worden tot ontslag, ze blijven in dienst. De arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst.  Als werkgever dien je aan te tonen dat de onderneming omwille van overmacht (waar openbare werken onder vallen) tijdelijk niet kan tewerkstellen. Het is de RVA die hierover zal beslissen. Neem hiervoor contact op met je sociaal secretariaat of het plaatselijk kantoor van de RVA.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: