decoratief

Vlaams Beleidsplan Cybersecurity

Vlaanderen investeert jaarlijks 20 miljoen euro in cyberveiligheid. Het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity is gericht op onderzoek, praktische toepassingen bij bedrijven en opleiding.

De integratie van digitale technologieën in ons dagelijks leven en onze economieën biedt enorme opportuniteiten. Maar een wereld die aan een verschroeiend tempo digitaliseert, brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het aantal gevallen van cybercriminaliteit stijgt exponentieel. Bovendien richten hackers hun vizier vaker op bedrijven, met zware gevolgen: van cybergijzeling tot industriële spionage en zelfs gesaboteerde productiesystemen.

Als Vlaanderen een weerbare digitale economie wil uitbouwen, zijn investeringen in cyberveiligheid nodig. Daarom keurde de Vlaamse overheid op 22 maart 2019 een beleidsplan goed rond cybersecurity. Het plan bestaat uit drie delen die elkaar aanvullen en versterken.

Meer informatie

Subsidies

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
T080020555
E-mail