Vervolgstappen

Rapportering en uitbetaling

De steun zal worden uitbetaald in 3 schijven.

  1. Een eerste schijf van 30% kan schriftelijk worden aangevraagd na de beslissing tot toekenning van de subsidie en op voorwaarde dat de indiener verklaart dat het project is gestart.
  2. Een tweede schijf van 30% kan schriftelijk worden aangevraagd op voorwaarde dat er een tussentijds verslag wordt ingediend. 
  3. Een derde schijf van 40% kan schriftelijk worden aangevraagd, binnen de 6 maanden na afloop van het project en op voorwaarde dat de indiener een eindverslag indient en alle bewijsstukken van gerealiseerde ontvangsten en gemaakte kosten overmaakt. Het dossier wordt op dit moment ook overgemaakt aan de dienst Inspectie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ter controle. 

Ondersteuning

Vanuit het agentschap zal actief worden ingezet op afstemming tussen de verschillende partnerschappen. Hiertoe zal een vorm van overleg georganiseerd worden waar ervaringsuitwisseling kan plaatsvinden.

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail