Vanaf de oproep met indieningsdatum 19 november 2018 moeten projectaanvragen online ingediend worden.

Wat zijn Landbouw (LA)-trajecten?

Doel is om vanuit een concrete probleemstelling of vraag-gedreven opportuniteit innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn én resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de primaire land- en tuinbouwsector.

De activiteiten binnen LA-trajecten kunnen van uiteenlopende aard zijn naargelang de concrete probleemstelling/uitdaging van het project. Kenmerkend is een geïntegreerde aanpak, waarbij alle activiteiten gaande van kennisverwerving tot kennisgebruik in aanmerking komen, zolang deze bijdragen aan innovatieve oplossingen en zichtbare veranderingen bij de doelgroep-bedrijven en zolang er voldoende onderlinge samenhang is. Een LA-traject wordt modulair samengesteld, men kiest de activiteiten in functie van de behoeften/noden. 

Het verwerven van kennis is belangrijk, maar dient steeds in functie te staan van het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroep-bedrijven. 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail