Metrospoorlijn

COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

Wat

COOCK-projecten hebben tot doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen. 

Een COOCK-project bestaat uit 2 complementaire delen: 

  • Deel A is gericht op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennis-verspreidingsactiviteiten voor een zo ruim mogelijke overdracht van de (basis)onderzoeksresultaten naar ondernemingen. Enkel dit deel komt (via een resultaatsverbintenis) voor steun in aanmerking binnen het COOCK-programma. Het basissteunpercentage voor deze activiteiten is 50%. Afhankelijk de behaalde KPI’s in de resultaatsverbintenis kan tot 50% extra steun bekomen worden.
  • Deel B is een bundeling van alle ondernemingsspecifieke projecten gericht op het evalueren en het toepassen door ondernemingen van de in deel A overgedragen technologie en/of kennis, waarbij minstens de inzetbaarheid en de economische haalbaarheid in een ondernemingsspecifieke context worden geëvalueerd. Ondernemingen kunnen voor deze projecten steun aanvragen binnen de reguliere steunkanalen van Agentschap Innoveren & Ondernemen (of op Europees niveau).

Wettelijk kader

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

COOCK: coock@vlaio.be
Clusterbeleid: clusters@vlaio.be
CORNET-oproep: cornet@vlaio.be

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail