Wat

COOCK-projecten hebben tot doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen. 

Een COOCK-project bestaat uit 2 complementaire delen: 

  • Deel A staat open voor erkende Vlaamse onderzoeksorganisaties en is gericht op het vertalen van onderzoeksresultaten, eventuele additionele kennisopbouw, en het verspreiden en overdragen van kennis/technologie naar een ruime groep van ondernemingen. Het wordt gesteund onder de modaliteiten van het COOCK-besluit. 
  • Deel B is een bundeling van alle (al dan niet gesubsidieerde) ondernemingsspecifieke cases waarbij de waarde van de ontwikkelde technologie of gegenereerde/vertaalde kennis uit deel A in een ondernemingsspecifieke context geëvalueerd/geanalyseerd/toegepast wordt. 

Wettelijk kader

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

COOCK: coock@vlaio.be
Clusterbeleid: clusters@vlaio.be
CORNET-oproep: cornet@vlaio.be

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail