Metrospoorlijn

COOCK (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

Bedrag

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten (basissteun) + max. 50% additionele steun, met resultaatsverbintenis. Deze resultaatsverbintenis omvat de bereikte KPI’s en de totale omvang opgestarte unieke ondernemingsspecifieke projecten gelinkt aan deel A. 

De voorwaarden waaraan de projectkosten en de additionele steun dienen te voldoen, staan in de handleiding bij het kostenmodel en de COOCK-handleiding.

COOCK-project

 • 1 oproep per jaar
 • online indienen: voor de uiterste indiendatum (najaar - cf. oproeppagina) 
 • duurtijd deel A: min. 1 jaar, max. 3 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: 
  • min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

COOCK-project clusterbeleid

 • aantal oproepen i.f.v. het clusterbeleid
 • online indienen (tijdstip af te stemmen met betrokken clusterorganisaties)
 • duurtijd deel A: min. 1 jaar, max. 3 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: 
  • min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

COOCK-CORNET

 • 2 oproepen per jaar (zie nieuwsbericht op www.vlaio.be/cornet
 • indienen: één indiendatum per oproep (zie: www.cornet.online)
 • duurtijd deel A: max. 2 jaar
 • duurtijd deel B: duurtijd deel A + max. 2 jaar
 • begroting deel A: 
  • min. 1 VTE, max. 1 miljoen euro subsidie

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

COOCK: coock@vlaio.be
Clusterbeleid: clusters@vlaio.be
CORNET-oproep: cornet@vlaio.be

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail