Sfeerfoto Leuven op unsplash

City of Things – Slimme steden en gemeenten

Hoe een aanvraag indienen?

Om te komen tot projectaanvragen waarvoor er een groot draagvlak/partnerschap is en die opschalingspotentieel hebben, voorzien we een begeleidingstraject, met name een info- en inspiratiesessie (18 en 25 juni 2021), pitchings (21 en 23 september 2021), matchmaking, feedback en begeleiding. Hou onze communicatiekanalen dus goed in de gaten want wie een aanvraag wil indienen of als partner wil aansluiten, heeft er veel bij te winnen om het traject te doorlopen.

De aanvraagprocedure wordt in detail beschreven in de handleiding bij deze oproep.

Verder kan je hieronder ook alle andere documenten met betrekking tot de oproep vinden, zoals het aanmeldingsformulier voor ideeën, een aanvraagformulier, het daarbij horende kostenmodel en een sjabloon voor de samenwerkingsovereenkomst.

De ideefiche bezorg je ons voor 15 september 2021, 12u via cityofthings@vlaio.be. De datum en het uur van ontvangst op de servers van VLAIO gelden daarbij als bewijs.

Op 15 september mochten we 26 ideefiches ontvangen. De indieners van een idee gaan nu op zoek naar partners, zullen hun idee verfijnen of bijschaven en uitschrijven tegen de deadline. Ontdek de 26 ideeën en welke ondersteuning zij en hun partners de komende maanden gaan krijgen.

Het aanvraagformulier en het kostenmodel voor de projectbegroting (voor de samenwerkingsovereenkomst krijgen de projecten meer tijd) bezorg je ons ondertekend vóór 6 december 2021, 12 uur via cityofthings@vlaio.be. Ook hier gelden de datum en het uur van ontvangst op de servers van VLAIO als bewijs.

In de handleiding worden ook de ontvankelijkheidstoets, de beoordelingscriteria en de jurering beschreven.

De documenten en sjablonen van de oproep 2018 en de oproep 2019 kan je terugvinden bij de vervolgstappen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail