Hoe een aanvraag indienen?

De indiening verloopt in twee fasen. In een eerste fase - tot en met 31 januari 2018 - kan u uw projectidee aanmelden via het sjabloon voor de aanmelding van ideeën. Deze aanmelding dient om na te gaan of het potentiële projectvoorstel voldoende beantwoordt aan de doelstellingen van de oproep en om afstemming tussen projecten in een zo vroeg mogelijk stadium te stimuleren.

In een tweede fase kunnen de projecten in detail uitgeschreven worden. Het gebruik van het aanvraagformulier en de begrotingstemplate is verplicht. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet dit aanvraagformulier volledig ingevuld zijn en voorzien van een (gescande) handtekening. Deze documenten, samen met de samenwerkingsovereenkomsten en eventuele bijlagen, worden per e-mail opgestuurd naar cityofthings@vlaio.be. De uiterlijke indieningsdatum is 30 april 2018 om 12 uur ‘s middags.
 

Venster sluiten

Wat is de timing na de 1e fase? Wanneer krijg je als aanmelder te horen dat je aan de eigenlijke aanvraag kan beginnen werken?

Op 31 januari 2018 moeten de ideeën aangemeld zijn. In de eerste helft van februari worden al deze ideeën gescreend en proberen we waar mogelijk samenwerking te stimuleren. Indien geen valabele partners voor de uitwerking van jouw idee gevonden worden, kan je alleen een aanvraag indienen of zelf nog op zoek gaan naar partners. Geen verplichting om met andere partijen samen te werken, we proberen dit enkel zoveel mogelijk te stimuleren. We trachten om 2de helft februari de feedback naar de indieners te sturen. Het aanvraagformulier is nu al beschikbaar op de website, dus je kan je al voorbereiden.

In 2de fase: wanneer weet je of je project geselecteerd is en dus ook steun krijgt?

Ervaring leert ons dat dit enige tijd in beslag neemt. Er moeten immers procedures gevolgd worden. Een realistische timing zou zijn dat we voor het zomerreces een beslissing hebben van de minister zodat de projecten in september van start kunnen gaan.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail