Premies verfraaiing en verduurzaming handelspanden

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat gebeurt er na de aanvraag van deze steun?

Het gemeentelijk reglement kan starten op 1 september, 1 oktober of 1 november 2022.

De gemeente dient voor elk werkingsjaar een overzicht in van de gesteunde projecten, waarna ze de Vlaamse cofinanciering ontvangt.

Een gesteund project duurt maximaal 4 jaar. Ze eindigt uiterlijk op 31 oktober 2026.

Als een pand binnen de 5 jaar na de goedkeuring van de steun verkocht wordt, vordert Vlaanderen haar steun terug. Dit volgens de verhouding [resterende periode tussen moment van verkoop en 5 jaar]/ 5 jaar. Een voorbeeld: bij een verkoop na 2 jaar wordt 3/5 van de steun teruggevorderd. De termijn van 5 jaar die Vlaanderen hanteert is langer dan de termijn van 3 jaar die heel wat gemeenten voorzien in hun subsidiereglement. Gemeenten die een Vlaamse cofinanciering ontvangen zijn niet verplicht hun termijn van 3 jaar aan te passen, maar we bevelen het niettemin sterk aan. De aanpassing kan gebeuren na indiening van het projectvoorstel, maar wel best vóór de gekozen startdatum.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.