Ondersteuning bovenlokaal uitgiftebeleid

Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning bovenlokaal uitgiftebeleid?

Het initiatief om een overkoepelende visie en bovenlokaal uitgifteplan te laten uitwerken kan uitgaan van steden en gemeenten, intercommunales, provincies, POM’s…

De effectieve aanvraag zal evenwel moeten gebeuren door éen van de betrokken steden en gemeenten waarin de bedrijventerreinen gelegen zijn waarvoor de overkoepelende visie en het bovenlokaal uitgifteplan worden uitgewerkt. Die betrokken steden en gemeenten zullen in de effectieve aanvraag ook de betrokkenheid van de eventuele andere ontwikkelaars/beheerders moeten aantonen.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.