Ondersteuning bovenlokaal uitgiftebeleid

Hoe kan je ondersteuning voor bovenlokaal uitgiftebeleid krijgen?

 

Op de koffie bij de buren

Wens je voorafgaand het indienen van een dossier eerst af te stemmen met (potentiële) partners over de inhoudelijke krijtlijnen? In dat geval faciliteert VLAIO vrijblijvend een startoverleg 'op de koffie bij de buren' om buurgemeenten met elkaar te verbinden. Hierin treed jij of een buurgemeente op als gastheer en voorziet VLAIO een budget om het overleg te organiseren. VLAIO voorziet hierbij een gevarieerde agenda waarbij de partners elkaar leren kennen, informatie verkrijgen over de dienstverlening en de eerste stappen zetten richting de opmaak van een dossier. Ook een intercommunale, provincie of POM kan via hier een startoverleg initiëren.

Gelieve bij interesse een bericht te sturen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be en daarbij te benoemen met welke partners (lokale besturen, intercommunale, provincie) je een bovenlokaal uitgifteplan wenst op te maken, en in hoeverre zij reeds gecontacteerd en bereid zijn om te participeren.

 

Hoe steun aanvragen?

De formele aanvraag tot deelname dient te worden ingediend via de roze knop “aanvragen” in het menu hierboven. Een aanvraag indienen per post of via e-mail is niet mogelijk.

  • In eerste instantie geef je in de formele aanvraagfiche de contactgegevens op van de indiener en de te betrekken partners;
  • Verder laad je de collegebesluiten op van de lokale besturen;
  • Daarnaast laad je de engagementsverklaringen op van andere organisaties die een ondersteunende rol wensen op te nemen Zo kan de provincie zich bijvoorbeeld engageren om na de ontwikkeling van een bovenlokaal uitgifteplan een planningsinitiatief te nemen. POM’s kunnen zich engageren om het bovenlokaal uitgifteplan te toetsen aan ruimtelijk-economische kenmerken. Intercommunales kunnen zich engageren om in functie van decentraal medebeheer bij de operationalisering van het uitgifteplan ondersteuning te bieden.
  • Ten slotte vind je onderaan deze webpagina het document ‘Fiche bedrijventerreinen’. Gelieve deze fiche te vervolledigen en mee op te laden in de bijlage via de aanvraagfiche onder de roze knop.

Gelieve het dossier zo concreet mogelijk in te vullen om de studiebureaus voldoende voeling te geven met de te betrekken actoren, bedrijventerreinen en uitdagingen.

Eens jouw dossier gegrond en ontvankelijk is verklaard en vervolgens is toegewezen aan een studiebureau ontvang je een mail met een bevestiging en uitnodiging voor een kick-off gesprek.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.