kind speelt raket

Wie kan helpen?

Wie kan jou als docent helpen?

Zoek je een gastspreker of een onderneming voor een bedrijfsbezoek? Wil je meedoen aan een wedstrijd? Of ben je op zoek naar inhoudelijke experten? Bij wie uit je eigen regio/stad kan je als docent terecht wanneer je het ondernemend vermogen van jongeren wil stimuleren?

Vlajo

Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) stimuleert al jarenlang ondernemend onderwijs via gerichte acties en onderwijsprogramma’s van in de kleuterklas tot in de universiteit. Vlajo heeft een samenwerking met VOKA - Kamers van Koophandel, het Ondernemersplatform VKW en beroepsfederaties. 

Docenten, opleidingshoofden of andere betrokkenen in een opleiding aan een Vlaamse hogeschool of universiteit kunnen bij Vlajo terecht voor:

 • Innovatiekampen, die toelaten om op één dag met een probleemstelling aan de slag te gaan, in team en onder begeleiding, van brainstorm tot pitchen van de uitgewerkte oplossing.
 • Small Business Projects, die jouw ondernemende projectvakken mee kunnen vormgeven, omkaderen en begeleiden.
 • Train-the-trainer sessies, die docenten de nodige kaders rond ondernemingszin aanreiken.
 • Contacten met bedrijven, ondernemers en experts in het Vlajo-netwerk, voor bedrijfsopdrachten, spreekbeurten, …

Het Vlajo-aanbod voor hoger onderwijs

Unizo Onderwijs & Ondernemen

Unizo O&O stimuleert al jaren ondernemend onderwijs via initiatieven die een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. De intense samenwerking met Unizo en haar beroepsfederaties versterkt dit nog.

Via onderstaand aanbod naar docenten wil Unizo O&O het ondernemerschap bij studenten stimuleren:

 • Projecten op maat, in afspraak met de docenten.
 • Praktijkgerichte projecten (STEP) waarin de docent als coach optreedt en samen met het O&O team van Unizo de studenten ondersteunt in hun project.
 • Mogelijkheid van gratis downloaden van alle info, sessies en cursussen voor scholen die lid zijn van O&O.
 • Gerichte bijscholingen en infosessies via de O&O Academie.
 • Alle opleidingen / infosessies die Unizo organiseert zijn toegankelijk voor docenten, studenten en student-zelfstandigen.

Het Unizo O&O-aanbod voor hoger onderwijs 

My Machine 

My Machine Vlaanderen heeft een unieke methodologie waarin samenwerking en interactie tussen de drie onderwijsniveaus centraal staat. Gedurende één school-/academiejaar bedenken kinderen lager onderwijs een droommachine, ontwikkelen studenten hoger onderwijs hiervoor een concept en maken leerlingen secundair onderwijs een werkend prototype. 

My Machine kreeg wereldwijd prijzen, o.a. van de World Summit Award 2018 – entertainment & lifestyle van de Verenigde Naties, Reimagine Education, Presence Learning award 2018, Design Management Europe Award 2009,… en erkenning van niet de minsten (o.a. Ken Robinson). Eind 2019 werd MyMachine door HundrED, een wereldwijd actieve non-profit in ondersteuning van onderwijsinnovatie, uitgeroepen tot “een van de beste innovaties in onderwijs wereldwijd”.

Ecosystemen in studentensteden

Studenten (18 tot 25 jaar) inspireren, activeren en ondersteunen richting ondernemerschap. Dat is het doel van de lokale ecosystemen voor jong ondernemerschap in 10 studentensteden Brugge, Kortrijk, Gent, Aalst, Leuven, Geel, Antwerpen, Hasselt-Genk en Mechelen.
De ecosysteemprojecten worden ondersteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. In de ecosystemen slaan stad, hoger onderwijsinstellingen, jeugdverenigingen, lokale bedrijven, organisaties en studentenverenigingen de handen in elkaar. Zij zorgen samen voor een ondernemende omgeving rond de jongere. Studenten worden in die ondernemende stadsomgeving in hun ondernemerschap uitgedaagd en kunnen die op een laagdrempelige manier verder ontwikkelen. 

De ondernemende cultuur die hiervoor ontwikkeld wordt, wordt tegelijk verankerd binnen de werking van de verschillende betrokken organisaties. Daarom is het ook de bedoeling dat docenten, jeugdwerkers en andere intermediairen geïnspireerd, geactiveerd, geïnformeerd en ondersteund worden.  Zo kunnen zij een betekenisvolle rol spelen; ondernemende vaardigheden en interesses oppikken en de jongeren verder in het ecosysteem doorverwijzen. Er zijn coaches en aanspreekpunten die daarbij verder helpen. In een aantal steden zijn ook train-the-trainer-sessies en een ondersteunend aanbod voor docenten voorzien. 

Neem een kijkje wat het ondersteuningsaanbod inhoudt of neem contact op met:

Forum Ondernemend hoger Onderwijs (Forum OhO) 

Het Forum OhO is een stakeholdersplatform van actoren gericht op het stimuleren en ondersteunen van ondernemend handelen bij studenten in het hoger onderwijs. Het forum kadert in de acties van het Actieplan Ondernemend Onderwijs van de Vlaamse overheid:

Het forum verenigt mensen uit en rond het hoger onderwijs die concreet in de praktijk bezig zijn met initiatieven rond ondernemerschap. Het is een plaats van ontmoeting en schept de mogelijkheid om te komen tot uitwisseling, kennisdeling en gezamenlijke verrijking.

Om het leren van elkaar optimaal mogelijk te maken, is het een informele gemeenschap met vaste leden die steunt op vrijwillig, maar niet vrijblijvend engagement van de leden. De leden nemen deel vanuit hun eigen professionele gedrevenheid, maar treden niet op als vertegenwoordiger van hun instelling of organisatie.

Als unieke gemeenschap, drijvend op vrijwillig engagement en gefaciliteerd vanuit de Vlaamse overheid, versterkt en verdiept het Forum OhO de dynamieken rond ondernemend onderwijs in de eigen onderwijsinstellingen, maar ook bij de overheid en ruimer. Behoeftes en knelpunten vanuit het werkveld stromen in de vorm van aanbevelingen door naar het politiek-bestuurlijke niveau waardoor beleidsleren mogelijk wordt.

Welke organisaties nemen deel aan het Forum OhO?
Wie van je eigen instelling maakt er deel van uit?
Meer achtergrondinfo: doelstellingen, voorgeschiedenis, werking en resultaten

SOHO!dag 

Uit het Forum OhO groeide de SOHO-werking, die ondersteuning wil bieden aan iedereen die in of rond het hoger onderwijs initiatieven wil nemen om ondernemerschap (in de breedste zin van het woord) te stimuleren en te faciliteren.

Het Forum Ondernemend hoger Onderwijs en VLAIO organiseren samen het professionaliseringstraject ‘Ondernemend leren over disciplines heen: waarom, wat, hoe?’ in het najaar 2021 en voorjaar 2022. 

Sinds 2014 vonden 2 gezamenlijke leerdagen plaats. De eerste SOHO!dag in april 2014 had als doelen:

 • het thema van ondernemend hoger onderwijs open te trekken naar een brede populatie
 • het beleid van de onderwijsinstellingen te attenderen en
 • de mensen uit hoger onderwijs rond ondernemerschap te inspireren.

De deelnemers konden concreet van elkaar leren via workshops rond interessante werkende praktijken en concrete cases/trajecten uit ondernemend hoger onderwijs in Vlaanderen. Deelnemers kregen maximaal de mogelijkheid om elkaar (en elkaars praktijken) te leren kennen en om zowel op als na de dag ‘lerende contacten’ te leggen. Het werd een groot leerevent met een 150-tal deelnemers, met een traject van 18 parallelle workshops waarin mensen uit hoger onderwijs in gesprek gingen over de eigen ondernemende praktijken.

Het programmaboekje van de eerste SOHO!dag

Op de tweede SOHO!dag in maart 2018 stond het thema ‘Ondernemend leren/Leren(d) ondernemen: Wat? Waarom? Hoe?' hoog op onze leeragenda. Het doel van de 5 parallelle sessies was opnieuw elkaar te inspireren, te informeren of inzichtelijk te verrijken, én om elkaar opstapjes aan te reiken naar concrete vertaling toe in de eigen (les)praktijk. De 240 deelnemers maakten de dag mee tot een geslaagd event, Ze kwamen voornamelijk uit hoger onderwijs maar ook uit jeugdhuizen en Haven voor jonge ondernemers en er was ook een delegatie uit secundair onderwijs. 

Het programmaboekje van de tweede SOHO!dag
Documentatie sessie 'Aan de slag met ondernemerschapscompetenties'