Ondernemend leren over disciplines heen: waarom, wat, hoe?

Professionaliseringstraject

Samen met tal van partners zet VLAIO reeds geruime tijd in op het bevorderen van ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren en de ontwikkeling van bijbehorende competenties. We organiseren dit professionaliseringstraject in samenwerking met het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs.

Het professionaliseringstraject richt zich in eerste instantie tot onderwijsprofessionals (directie, staf, docenten, leercoaches, onderzoekers,…) uit het hoger onderwijs. Geïnteresseerde studenten zijn evenzeer welkom.

In het najaar organiseren we 3 webinars. Elke webinar focust vanuit een bepaalde invalshoek op interdisciplinair leren. Hoogtepunt van het traject is de organisatie van een (derde) SOHO! leerdag.

Ontdek het programma!

Het professionaliseringstraject krijgt gaandeweg vorm, kom regelmatig terug een kijkje nemen voor meer info.

 • 1

  Webinar 11 oktober 2021: Waarom?

  Wat is het belang van interdisciplinair (leren) leren in onderwijs en bredere ontwikkeling van toekomstbestendige competenties van jongeren?

 • 2

  Wat zijn goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs op het vlak van ondernemend leren over disciplines heen? Wat kunnen we hieruit leren?

  Wat zijn goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs op het vlak van ondernemend leren over disciplines heen? Wat kunnen we hieruit leren?

  Op 8 november stellen 5 goede praktijken uit het hoger onderwijs hun werking voor:

  Keuzevak Ondernemen – HoGent, door Bart Derre: Dit praktijkgerichte keuzevak staat open voor alle HoGent-studenten uit richtingen die niet op economie en management gericht zijn (muziek, sociaal werk, technologie, …).  Bij de start van zo’n concreet project brengen wij teams van studenten uit de verschillende opleidingen samen in multidisciplinaire teams. Ze werken onder coaching van docenten en ondernemers een innovatief idee uit tot een realistisch businessplan. De Lean Startup Methodiek en het Business Model Canvas worden als methodologie gehanteerd. Het keuzevak heeft een track record van 10 jaar.

  ICE Honours – Thomas More, door Hilde Vandenhoudt: ICE Honours is een programma voor gedreven studenten die meer willen en kunnen. Ze engageren zich naast hun studies en werken samen met studenten van andere opleidingen aan pittige, real-life uitdagingen die sociale en ecologische impact hebben. 

  IPSIE Interprofessioneel Samenwerken in Educatie – KdG, door Liesbeth Janssens en Siene Van Hoorick: De toenemende noden van kinderen en jongeren, de veranderingen in het onderwijs en de toenemende complexiteit in onze maatschappij, verhogen de druk op leerkrachten en op andere professionals betrokken bij opvoeding en onderwijs. Ongeveer 400 laatstejaarsstudenten uit 6 verschillende professionele bacheloropleidingen (kleuter onderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, pedagogie van het jonge kind, sociaal werk en orthopedagogie) werken gedurende een intensieve trainingsweek interprofessioneel samen rond casussen uit het werkveld. Doorheen dit traject maken we gebruik van diverse methodieken. Op die manier komen de verschillende componenten die cruciaal zijn om van interdisciplinair samenwerken een succes te maken aan bod. 

  TACO TrAnsdisciplinair Cocreatief Opleidingsonderdeel – UCLL, door Els Castelein en Lieven Faes: TACOs zijn 12 transdisciplinaire cocreatieve opleidingsonderdelen van waarin studenten, lectoren en onderzoekers van verschillende opleidingen samenwerken aan het beantwoorden van een maatschappelijke case.  
  Een maatschappelijke case is een reële uitdaging of vraag vanuit de maatschappij en/of het werkveld. Studenten, lectoren en onderzoekers vanuit heel verschillende disciplines worden samengebracht, van lerarenopleiding over management- en gezondheidsopleidingen tot meer technologisch gerichte opleidingen als chemie en toegepaste informatica. Deze manier van werken komt tegemoet aan de onderwijsvisie van de hogeschool waarin multi-, inter- en transdisciplinair (leren) werken belangrijk wordt gevonden.
  Online getuigenissen: Docent Melanie droomt met studenten over de 21e eeuw en Superdiversiteit aan het werk 

  PiP Product Innovation Project – KU Leuven KICK, door Tine Van Lommel en Gaël Janssens: PiP is een Engelstalig opleidingsonderdeel waar een interdisciplinair team van studenten gedurende een volledig academiejaar samenwerkt om een oplossing te vinden voor een project dat aangereikt wordt door een projectsponsor (bedrijf, NGO, lokale overheid, etc.). Studenten van alle verschillende faculteiten worden in teams aan een bedrijf gekoppeld met een zeer open probleemstelling met als doel aan het einde van het academiejaar een oplossing met prototype en business plan op te leveren.
  PiP zit ook op Facebook
   

 • 3

  Hoe pak je dat aan, interdisciplinair leren; wat zijn de onderwijskundige randvoorwaarden? Ondersteunende methoden?

  Het programma volgt.

 • 4

  SOHO! LEERDAG 03 maart 2022 (programma volgt)

De webinars starten om 19.30 uur en eindigen om 21 uur.

Deelname is gratis. 

Meer weten over het thema?