Ondernemend leren over disciplines heen: waarom, wat, hoe?

Professionaliseringstraject

Samen met tal van partners zet VLAIO reeds geruime tijd in op het bevorderen van ondernemerszin en ondernemerschap bij jongeren en de ontwikkeling van bijbehorende competenties. We organiseren dit professionaliseringstraject in samenwerking met het Forum Ondernemend Hoger Onderwijs.

Het professionaliseringstraject richt zich in eerste instantie tot onderwijsprofessionals (directie, staf, docenten, leercoaches, onderzoekers,…) uit het hoger onderwijs. Geïnteresseerde studenten zijn evenzeer welkom.

In het najaar organiseren we 3 webinars. Elke webinar focust vanuit een bepaalde invalshoek op interdisciplinair leren. Hoogtepunt van het traject is de organisatie van een (derde) SOHO! leerdag.

Ontdek het programma!

Het professionaliseringstraject krijgt gaandeweg vorm, kom regelmatig terug een kijkje nemen voor meer info.

 • 1

  Webinar 11 oktober 2021: Waarom?

  Wat is het belang van interdisciplinair (leren) leren in onderwijs en bredere ontwikkeling van toekomstbestendige competenties van jongeren?

 • 2

  Wat zijn goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs op het vlak van ondernemend leren over disciplines heen? Wat kunnen we hieruit leren?

  Wat zijn goede praktijken uit het Vlaamse hoger onderwijs op het vlak van ondernemend leren over disciplines heen? Wat kunnen we hieruit leren?

  Op 8 november stellen 5 goede praktijken uit het hoger onderwijs hun werking voor:

  • Een interdisciplinair keuzevak met een zeer gevarieerde instroom (muziek, sociaal werk, technologie, …) en een track record van 14 jaar (Bart Derre van HoGent)
  • Een interdisciplinair keuzevak rond real-life uitdagingen met sociale en ecologische impact (Hilde Vandenhoudt van Thomas More – ICE Cube)
  • Een interdisciplinair vak over interprofessioneel samenwerken van, door en met verschillende beroepsgroepen in een onderwijscontext (Liesbeth Janssens/Siene Van Hoorick van Karel de Grote Hogeschool – IPSIE)
  • 12 TrAnsdisciplinaire Cocreatieve Opleidingsonderdelen waarin studenten, lectoren en onderzoekers van verschillende opleidingen samenwerken aan het beantwoorden van een maatschappelijke case (Els Castelein/Lieven Faes van UCLL – TACO)
  • Studenten van alle verschillende faculteiten worden in teams aan een bedrijf gekoppeld met een zeer open probleemstelling met als doel aan het einde van het academiejaar een oplossing met prototype en business plan op te leveren (Tine Van Lommel van KU Leuven – PiP)
 • 3

  Hoe pak je dat aan, interdisciplinair leren; wat zijn de onderwijskundige randvoorwaarden? Ondersteunende methoden?

  Het programma volgt.

 • 4

  SOHO! LEERDAG 03 maart 2022 (programma volgt)

De webinars starten om 19.30 uur en eindigen om 21 uur.

Deelname is gratis. 

Meer weten over het thema?