Kind speelt raket

Ondernemend Onderwijs

De portaalsite Ondernemend Onderwijs ondersteunt leerkrachten lager en secundair onderwijs, docenten en proffen hoger onderwijs en (pedagogische) staf- en directieleden bij de ontwikkeling van het ondernemende vermogen van leerlingen en studenten. De portaalsite biedt inzicht in wat onder ondernemend onderwijs wordt begrepen en waarom het er toe doet. De portaalsite fungeert als een kennis- en leerplatform. Zij reikt verhelderende en verdiepende conceptuele kaders en theoretische inzichten aan. Zij biedt zicht op een brede waaier aan mogelijke toepassingen; van de creatie van een ondernemende (hoge) school of universiteit tot het opzetten van concrete les- en leerpraktijken.

De portaalsite Ondernemend Onderwijs is een initiatief van VLAIO in samenwerking met Unizo Onderwijs & Ondernemen en Vlajo.

Ondernemend Onderwijs

VLAIO subsidies

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
T0800 20 555
E-mail