Dienstverlening - contactgegevens

Personen of organisaties met interesse voor Interreg kunnen afhankelijk van hun noden en/of vragen terecht bij meerdere instanties.

Contactpunten

Indien je op zoek bent naar eerste lijn advies over het indienen van een Interreg-project, je projectidee wil aftoetsen op haalbaarheid en opportuniteit, op zoek bent naar (buitenlandse) partners voor je project,... Ook als je al een goedgekeurd Interreg-project uitvoert, blijven zij ten allen tijde ter jouwer beschikking voor eerste lijn ondersteuning. Contactpunten informeren en adviseren in opdracht van een programmasecretariaat. Zij evalueren evenwel geen projectvoorstellen en beslissen hier ook niet over mee. Lees meer over de EU-steun die Agentschap Innoveren & Ondernemen ontvangt voor contactpunt werking in het kader van Interreg.

Programmasecretariaten

Indien je met doorgedreven inhoudelijke en/of financiële vragen zit, indien je als Lead Partner een goedgekeurd project uitvoert of indien je met complexe vragen zit over een bepaald programma. Programmasecretariaten verzorgen de dagdagelijkse uitvoering en follow-up van programma’s en projecten. Zij staan in voor een onafhankelijke beoordeling en follow-up van Interreg projecten.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Indien je een beroep wil doen op de contactpunten die bij Agentschap Innoveren & Ondernemen ondergebracht zijn, indien je op zoek bent naar strategisch advies of analyses rond Interreg brede kwesties of programma overschrijdende vragen via onze programma beheerders. Agentschap Innoveren & Ondernemen coördineert in opdracht van de Vlaamse Regering het beheer en de uitvoering van de 9 Interreg-programma’s waarin Vlaanderen participeert. 

Dit impliceert de volgende zaken:

  • de eindverantwoordelijkheid dragen t.a.v. de Commissie voor de correcte besteding van de EFRO-fondsen door Vlaamse promotoren in Interreg-projecten;
  • verzekeren dat er een adequaat systeem voor 1ste en 2de lijn controle voor Interreg projecten bestaat in Vlaanderen;
  • mee instaan voor de aanduiding van autoriteiten of programma instanties die het dagdagelijks beheer van de programma’s moeten waarnemen of uitvoeren (Beheers- , Certificerings- en Audit Autoriteiten, Programmasecretariaten)… veelal gevestigd bij andere deelnemende landen/regio’s in deze programma’s;
  • mee verzekeren dat geselecteerde projecten en/of acties niet strijdig zijn met nationale en/of communautaire regels (o.a. staatssteun…);
  • monitoren en opvolgen van programma’s, alsook selecteren van projecten via deelname aan de Comités van Toezicht, Stuurgroepen en dergelijke meer.

Ten aanzien van de Vlaamse Regering staat het Agentschap Innoveren & Ondernemen in voor:

  • mee verzekeren van een efficiënte aanwending van de EFRO-middelen geïnvesteerd door de Vlaamse Regering in elk OP conform de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering;
  • mee verzekeren van een gecoördineerde uitvoering van Interreg-programma’s binnen het kader van de Cohesiefondsen conform de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering.

Europese Commissie

Interreg-programma’s vallen onder de verantwoordelijkheid van DG Regio. Dit DG verstrekt als dusdanig geen rechtstreekse dienstverlening in het kader van deze programma’s, maar biedt wel heel wat nuttige kennis en informatie aan via haar website

Anderen

Heel wat intermediairen, netwerkorganisaties, lokale en provinciale besturen in Vlaanderen bieden kosteloos hun diensten aan bij het zoeken naar projectpartners of geven op eigen initiatief eerste lijn advies over programma’s. Maak zeker gebruik van hun diensten en netwerk waar je dit kan helpen.