Ontdek Interreg

Interreg-programma's in Vlaanderen

Vlaanderen neemt deel aan het beheer van negen Interreg-programma’s: drie grensoverschrijdende programma’s, twee transnationale programma’s en vier interregionale programma’s die heel de Europese Unie afdekken. Let wel: programma’s als Interact en ESPON zijn vanuit hun bijzondere opdracht enkel toegankelijk voor zeer specifieke doelgroepen.

Grensoverschrijdend (= enkel met buurlanden)

Vlaanderen – Nederland

Programmagebied

 • België (provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen, delen van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen)
 • Nederland (provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland)

Prioriteiten

 • Een slimmer Europa: innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie
 • Een groener Europa: klimaat, milieu en natuur
 • Een socialer Europa: inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding
 • Een Europa zonder grenzen: samenwerken om grensobstakels te overwinnen

Download het volledige programma voor 2021-2027

EFRO-subsidie: Maximaal 50% 

Budget: € 205 miljoen

interregvlaned.eu - contactgevens

Maas-Rijn (NL-BE-DE)

Programmagebied

 • België (provincie Limburg, delen van de provincies Vlaams-Brabant en Luik)
 • Duitsland (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz)
 • Nederland (provincies Noord-Brabant en Limburg)

Prioriteiten

 • Een slimmer Maas-Rijn gebied
 • Een groener, koolstofarm Maas-Rijn gebied
 • Een meer sociaal Maas-Rijn gebied
 • Een beter samenwerkingsbestuur in het Maas-Rijn gebied

Download het volledige programma voor 2021-2027

EFRO-cofinanciering: 50%

Budget: € 125 miljoen

www.interregmeuserhine.eu - contactgegevens

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Programmagebied 

 • België (provincie West-Vlaanderen, Henegouwen, Luxemburg en Namen, delen van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • Frankrijk (de Hauts-de-France departementen Nord, Pas de Calais, Aisne en Oise, de Grand-Est departementen Ardennes, Somme en Marne)

Prioriteiten

 • Ondersteunen van het bedrijfsleven om te komen tot  de groei en het herstel van de economie via innovatie en toegepast onderzoek
 • Het versterken van de veerkracht en de aanpassing van de gebieden aan de risico’s van klimaatverandering
 • Het verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteitsplannen (personen en goederen) en bevorderen van een multimodale, duurzame, klimaatbestendige stedelijke en landelijke mobiliteit
 • Ondersteunen van de gezondheids-, sociale, culturele en toeristische samenhang van het grondgebied
 • Versterken van de capaciteiten van de overheden op het gebied van besluitvormingsprocessen en organisatie van het bestuur en van de territoriale samenwerking

Download het volledige programma voor 2021-2027

EFRO-cofinanciering: 60% voor klassieke projecten, 70% voor koepelprojecten van een projectenportefeuille, 100% voor microprojecten

Budget: € 286 miljoen

www.interreg-fwvl.eu - contactgegevens

Transnationaal (= samenwerking tussen meerdere EU-landen)

Transnationale of B-programma’s focussen op samenwerking tussen meerdere EU landen tegelijk binnen een groter geografisch gebied of rond een maritieme grens.

Noordzee

Programmagebied 

 • België: volledig Vlaanderen
 • Denemarken: volledig
 • Duitsland: het noordwesten van Duitsland (Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein)
 • Frankrijk: Hauts-de-France, Normandië en Bretagne
 • Nederland: volledig
 • Noorwegen: het zuiden van Noorwegen (Vestlandet, Agder og Sør-Østlandet, Oslo og Viken, Trøndelag, Innlandet)
 • Zweden: het zuidwesten van Zweden (Kronobergs Iän, Skåne Iän, Västsverige, Värmlands Iän)

Prioriteiten

 • Robust and smart economies in the North Sea Region
 • A green transition in the North Sea Region
 • A climate resilient North Sea Region
 • Better governance

Het volledige programma voor 2021-2027

EFRO-cofinanciering: 60%

Budget: € 176,5 miljoen

www.interregnorthsea.eu - contactgevens

Noordwest Europa

Programmagebied 

 • België
 • Nederland
 • Luxemburg
 • Frankrijk: Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Ile-de-France, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté
 • Duitsland: Bremen, Niedersachsen (Hannover en Weser-Ems), Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern (Schwaben, Mittelfranken, Unterfranken, Oberfranken)
 • Ierland
 • Zwitserland

Prioriteiten

 • Klimaat en milieu (waterbeheer, milieu & biodiversiteit)
 • Energietransitie (hernieuwbare energie en energie-efficiëntie)
 • Circulaire economie
 • Innovatie en veerkracht
 • Inclusieve maatschappij (arbeidsmarkt, (gezondheids)zorg, cultuur & toerisme)

Download het volledige programma voor 2021-2027

EFRO-cofinanciering: 60%

Budget: € 310 miljoen

www.nweurope.eu - contactgegevens

Interregionaal (= EU 27)

Interregionale of C-programma’s focussen op een EU-brede samenwerking om de effectiviteit van het Europees cohesiebeleid te versterken.

Interreg Europe

Programmagebied: EU 27 + Noorwegen en Zwitserland

Prioriteiten

Het programma wil lokale, regionale en nationale overheden beter toerusten om hun beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling te verbeteren. Het ondersteunt daarvoor projecten en platformen voor “beleidsleren” waar goede praktijken, oplossingen en kennis uit heel de Europese Unie worden gedeeld. Projectindieners of deelnemers aan een platform kunnen opteren om beleidsinstrumenten aan te pakken in één van volgende thematische domeinen:

 • Een slimmer Europa
 • Een duurzamer Europa
 • Een socialer Europa
 • Een meer geconnecteerd Europa
 • Een Europa dichter bij de burgers

Download het volledige programma voor 2021-2027

EFRO-cofinanciering: 70% voor private non profit organisaties, 80% voor overheidsorganisaties

Budget: € 379 miljoen

www.interregeurope.eu - contactgegevens

Urbact

Programmagebied: EU 27 + Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Montenegro, Servië, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina. Andere landen kunnen deelnemen voor eigen rekening.

Prioriteiten: bevorderen van duurzame stedelijke ontwikkeling in Europese steden 

Urbact steunt en financiert enkel immateriële activiteiten op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling: kennisdeling via transnationale netwerken, capaciteitsopbouw en kapitalisatie/disseminatie tussen steden en stedelijke actoren. Aan het programma kunnen alle types lokale besturen deelnemen zonder voorafgaande beperking qua omvang.

Download het volledige programma voor 2021-2027

EFRO-cofinanciering

 • Partners uit meer ontwikkelde regio’s: tot 60% 
 • Partners uit regio’s in transitie: tot 70% 
 • Partners uit minder ontwikkelde regio’s: tot 80% 

Budget: € 79,7 miljoen

urbact.eu - contactgegevens

Interact

Het INTERACT programma levert hoofdzakelijk management ondersteunende diensten aan INTERREG programma’s en hun beheerders. Het organiseert als dusdanig geen projectoproepen naar het algemeen publiek.

Het programma functioneert ook als kennishub en netwerkplatform voor actoren die een rol spelen in de uitvoering van INTERREG programma’s. Daarnaast organiseert het capaciteitsopbouw op het vlak van programmabeheer of het opzetten van EU programma’s, -projecten of andere initiatieven waar samenwerking centraal staat.

www.interact-eu.net

Contact: programmasecretariaat: Sabinovska 16, P.O. Box 16, 82005 Bratislava 25, Slovakia | interact@interact-eu.net

ESPON

Het ESPON programma financiert beleidsondersteunend onderzoek rond territoriale cohesie en een gelijke ontwikkeling van het Europese grondgebied. Denk aan dataverzameling, gerichte analyses, databanken, tools en communicatie…die kennisbasis rond Europese territoriale thema’s versterken. ESPON organiseert als dusdanig geen projectoproepen naar het brede publiek. Departement Omgeving (Vlaamse overheid) volgt dit programma op en zorgt voor een doorvertaling naar het Vlaams beleid.

www.espon.eu - contactgegevens

Andere 

Naast deze programma’s houdt DG Regio ook de volgende EFRO-gefinancierde samenwerkingsprogramma’s in eigen beheer: