Ontdek Interreg

Interreg, waarover gaat het?

Interreg is een instrument van de Europese Unie. Door projecten financieel te ondersteunen,  stimuleert de Europese Unie samenwerking over grenzen heen. Voor de programmaperiode 2021-2027 is in totaliteit bijna 10 miljard euro voorzien, verdeeld over een 80-tal Interreg-programma’s.

Er zijn vier types programma’s:

  1. grensoverschrijdend
  2. transnationaal
  3. interregionaal
  4. ultraperifere gebieden

Vlaanderen neemt deel aan negen programma’s. Deze programma’s zijn de internationale tegenhanger van EFRO-Vlaanderen en werken versterkend ten opzichte van het programma EFRO-Vlaanderen.

Interreg-projecten streven via grensoverschrijdende samenwerking naar het vinden van oplossingen voor of creëren van schaalvoordelen rond gezamenlijke Europese uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdende uitdagingen wat betreft innovatie, groene transitie, klimaatverandering, gezondheid, arbeidsmarkt, …

De financiële middelen voor deze projecten komen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit fonds werd opgericht om de regionale verschillen in ontwikkelingsniveaus in Europa te verkleinen. EFRO geeft dus zo mee uitvoering aan het Europese Cohesiebeleid dat ernaar streeft om te komen tot meer economische, sociale en territoriale cohesie. Via het instrument van de Interreg-programma’s stimuleert de Europese Unie de samenwerking over grenzen heen.