Ontdek Interreg

Dienstverlening

Personen of organisaties met interesse voor Interreg kunnen afhankelijk van hun noden en/of vragen terecht bij meerdere instanties.

Contactpunten

Indien je op zoek bent naar eerstelijnsadvies of een klankbord over het indienen van een Interreg-project, je projectidee wil aftoetsen op haalbaarheid en opportuniteit, op zoek bent naar (buitenlandse) partners voor je project, ... Ook als je al een goedgekeurd Interreg-project uitvoert, blijven zij  beschikbaar voor eerstelijnsondersteuning. Contactpunten informeren en adviseren in opdracht van een programmasecretariaat. Zij zijn niet betrokken bij beslissingen over de goedkeuring van projecten en houden nooit de pen vast voor het uitschrijven van een projectvoorstel.

Programmasecretariaten

Indien je met complexe inhoudelijke en/of financiële vragen zit of als projectcoördinator een goedgekeurd project uitvoert, kan je bij de programmasecretariaten terecht. Zij verzorgen de dagdagelijkse uitvoering en follow-up van programma’s en projecten en staan in voor een onafhankelijke beoordeling en follow-up van Interreg-projecten.

VLAIO programmabeheerders

VLAIO coördineert in opdracht van de Vlaamse Regering het beheer en de uitvoering van de Interreg-programma’s waarin Vlaanderen participeert. Het staat in voor de inhoudelijke inbreng en strategie van Vlaanderen voor Interreg. Daarnaast draagt het de eindverantwoordelijkheid voor de correcte besteding van EFRO-middelen door de Vlaamse partners. VLAIO verzekert in dat kader o.a. het bestaan van een adequaat controlesysteem voor die onkosten.

De VLAIO programmabeheerders vertegenwoordigen Vlaanderen in de diverse Interreg-comités en behartigen de Vlaamse strategie en belangen binnen elk programma. Ze beslissen mee over de goed- of afkeuring van projecten en monitoren de werking van de programma’s. Ze bewaken ook mee de naleving van EU- en nationale regelgeving bij de selectie en uitvoering van projecten.

Europese Commissie

Interreg-programma’s vallen onder de verantwoordelijkheid van DG Regio. Dit Directoraat-Generaal verstrekt als dusdanig geen rechtstreekse dienstverlening in het kader van deze programma’s, maar biedt wel heel wat nuttige kennis en informatie aan via haar website of periodieke evenementen.

Anderen

Heel wat intermediairen, netwerkorganisaties, lokale en provinciale besturen in Vlaanderen bieden kosteloos hun diensten aan bij het zoeken naar projectpartners of geven op eigen initiatief eerstelijnsadvies over programma’s. Maak zeker gebruik van hun diensten en netwerk waar dit jou kan helpen.

Contactgegevens per programma

Wil je een contactpunt, programmabeheerder of programmasecretariaat contacteren, raadpleeg dan de contactgegevens.