Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

Erkenningsprocedure STEM-academie

Wat na de erkenningsaanvraag?

Een eerste erkenning via deze procedure resulteert in een voorlopige erkenning voor 1 jaar. Na 1 jaar wordt de STEM-academie uitgenodigd om zijn aanvraag te hernieuwen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een opvolgingsdocument. Op deze wijze wenst het agentschap beter inzicht te hebben in de activiteiten van de STEM-academies.  Het opvolgingsdocument zal meegestuurd worden bij de eerste erkenning. 

Bij een bevestiging van de eerste erkenning, krijgt de STEM-academie een erkenning met een looptijd van 3 jaar. Iedere 3 jaar dient de erkenning vervolgens hernieuwd te worden. De STEM-academie zal uitgenodigd worden om zijn aanvraag te hernieuwen. Raadpleeg voor verdere details de handleiding, zie documenten.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail