Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

Erkenningsprocedure STEM-academie

Engagementsverklaring

De aanvrager engageert zich om, via het aanvraagformulier, eenmaal erkend als STEM-academie, bij te dragen aan de ontwikkeling van het netwerk van STEM-academies door:

  • De STEM-academie staat open en is toegankelijk voor iedereen; 
  • De georganiseerde STEM-activiteiten worden gepubliceerd op een afgesproken platform; 
  • De STEM-academie gebruikt bij zijn communicatie het STEM-academie label en het logo van Agentschap Innoveren & Ondernemen
  • De STEM-academie draagt bij tot de verdere ontwikkeling en vormgeving van het netwerk door:
    • Inhoudelijke kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan collega’s in het netwerk; 
    • Regelmatig en actief deel te nemen aan activiteiten van het netwerk;
    • Samen te werken met de STEM-partnerschappen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail