Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

Erkenningsprocedure STEM-academie

In 't kort

De erkenning tot STEM-academie gebeurde initieel door FTI vzw. Als STEM-regisseur nam het agentschap in 2019 deze taak over. Na 6 jaar is het tijd om de werking te evalueren. Met het oog op de toekomst, waarbij de nood aan STEM specialisten, maar ook de brede nood aan STEM basisvaardigheden bij alle burgers steeds groter wordt (STEM4all), zijn de erkenningscriteria herzien.

In samenspraak met het werkveld werd opnieuw scherp gesteld wat een STEM-academie is en waaraan deze moet voldoen. Het resultaat van dit traject zijn duidelijke en gedragen criteria om erkend te worden als STEM-academie.

Om deze vernieuwing doorheen het hele netwerk ingang te laten vinden werd ook de procedure tot erkenning vernieuwd.

Samengevat

Voor wie?
Voor elke organisatie die wenst te werken en te communiceren onder de naam STEM-academie
Voor wat?
Om erkend te worden als STEM-academie en toe te treden tot het STEM-academie netwerk
Bedrag
-

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail