Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

Erkenningsprocedure STEM-academie

Wat

Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan een organisatie die STEM-activiteiten uitvoert een erkenning aanvragen tot STEM-academie.

Een STEM-academie geeft kansen om rond STEM te creëren, te ervaren, te leren en samen te werken, van STEM-verwondering over STEM-geletterdheid tot geïntegreerde STEM-meesterschap. 

De STEM-disciplines (Science, Technology, Engineering and Mathematics) worden niet afzonderlijk, maar eerder op interdisciplinaire en toegepaste manier ingezet om oplossingen te zoeken voor reële problemen en uitdagingen. Naast inhoudelijke kennis van de afzonderlijke disciplines en hun samenhang, leren deelnemers ook bredere vaardigheden en attitude als oplossingsgericht en innovatief denken, creatief onderzoeken en ontwerpen, logisch redeneren, samenwerken in teamverband en ondernemingszin.

De activiteiten van de STEM-academie

  • Hebben een informeel leerkarakter
  • Spelen in op ontwerpend en onderzoekend leren
  • Versterken naast STEM-competentie ook de 21ste -eeuwse vaardigheden
  • Volgen een geïntegreerde STEM aanpak.
  • Geven inzichten in de relevantie van STEM op zich en voor de maatschappij
     

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail