Foto van NASA in de ruimte - Unsplash

Erkenningsprocedure STEM-academie

Hoe een aanvraag indienen voor erkenning als STEM-academie

De indiening kan tot 1 juni 2023 16 uur via mail STEM@vlaio.be met als onderwerp: “aanvraag toetreden STEM-academie Netwerk”. Een tweede erkenningsronde voor 2023/2024 sluit af op 24 oktober 2023 om 16 uur.

De STEM-academie dient gebruik te maken van het aanvraagformulier bij de handleiding.

Twee keer per jaar worden de erkenningsaanvragen voorgelegd aan een panel experten. Het panel geeft een advies waarop VLAIO de finale beslissing neemt om de erkenning al dan niet toe te kennen.

Binnen de 4 weken na de uiterste indieningsdatum krijgt de aanvrager bericht over zijn erkenningsaanvraag.

Contact

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail