De profploeg

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Gemeenten

Gemeenten M -> Z

MENEN

Met een brug als drempel tussen twee stadsdelen ligt de focus op een gemeenschappelijke handelszone.

Vraagstelling:

De handelskern in het centrum ontbreekt momenteel eigenheid en beeldkwaliteit. De twee handelskernen zijn ook niet verbonden. Hoe kunnen we de bestaande en toekomstige troeven van beide verbinden en doortrekken tot op de Markt ?

Plan van aanpak:

Na een grondige analyse van het huidige beleid en ingezette instrumenten, creëren we een ontwikkelingsvisie die zich specifiek toespitst op de Rijselstraat. Na verschillende cocreatiesessies met handelaars en inwoners komen we tot een onderbouwd actieplan.

Experten Profploeg:

The Retail Factory, Common Ground, Quares, Traject, Universiteit Antwerpen

MEULEBEKE

Meulebeke wil leegstand aanpakken in de handelskern, de horeca aantrekkelijker maken en de kwaliteit ervan verbeteren.

Vraagstelling:

Meulebeke heeft net haar kern vernieuwd en heeft de uitdaging om het horecaleven en de leegstand nieuw leven in te blazen. Het doel is om van Meulebeke centrum een gezellige plek te maken.

Plan van aanpak:

In kader van het masterplan worden drie themaspecifieke trajecten uitgewerkt, namelijk: Een actief leegstands- en startersbeleid voor Meulebeke opmaken, het DNA van de handelskern formuleren, coaching sessie rond het versterken van de bestaande handelaars organiseren.

Experten Profploeg:

Adhemar.law, Endeavour, Quares, Traject, Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, DIFT

NIEL

Er is ondanks de kleine en versnipperde kern weinig leegstand, maar starters vinden moeilijk ruimte..

Vraagstelling:

De handelskern van Niel is beperkt en versnipperd. De Heideplaats wordt volgende legislatuur heraangelegd, maar hoe kan het plein in de tussentijd al een andere rol in het centrum van Niel vervullen?

Plan van aanpak:

Voor de heraanleg van de Heideplaats zal er ingezet worden op wayfinding en kortetermijnacties. De Heideplaats zal een aantrekkelijk plein worden waardoor het plein als groeizone voor het kernwinkelgebied een nieuwe trekpleister kan worden voor handel en horeca, in afwachting van de heraanleg van het plein.

Experten Profploeg:

DIFT, PTArchitecten, Quares

NIEUWPOORT

Een recentelijk vernieuwde handelskern blijft moeilijk bezoekers aantrekken.

Vraagstelling:

De belangrijkste winkelstraat van het stadscentrum kreeg een heuse metamorfose, maar toch blijft de gemeente kampen met problemen om er nieuw leven te blazen. Er is een kwalitatief hoog niveau van horeca en detailhandel, maar het mist nog kapstokken om de stadskern in de markt te zetten.

Plan van aanpak:

We brengen leven in de brouwerij door de handelskern te beschermen.

Experten Profploeg:

The Retail Factory, Common Ground, Quares, Traject, Universiteit Antwerpen

NIJLEN

Terug meer leven in het dorpscentrum door samenwerkingen met de Nijlenaars te verankeren.

Vraagstelling:

Nijlen kampt met een beperkte verblijfskwaliteit in haar centrum. Ze zoeken daarnaast naar een manier om hun sterk verenigingsleven in te zetten om terug meer leven te brengen in het dorp. Verder bouwen op enkele ‘small wins’ is de boodschap.

Plan van aanpak:

We stappen naar het dorp voor gerichte interviews met sleutelfiguren om een basis te leggen voor frisse ideeën. Samen met handelaars en bewoners komen we tot een lijst van hefboomacties die we elk aftoetsen met een benchmark. We stellen daarbij een model op om de samenwerking met handelaars te verankeren.

Experten Profploeg:

Endeavour, Common Ground, Quares, Adhemar, Universiteit Antwerpen

OOSTENDE

De Torhoutsesteenweg heeft een weinig aantrekkelijk straatbeeld, en dat heeft gevolgen voor de belevingswaarde.

Vraagstelling:

De stad ondernam al enkele kleine initiatieven om de beeldkwaliteit en belevingswaarde van de hoofdwinkelstraat te versterken. Daarbij stelde het stadsatelier ook een langetermijnvisie op, maar een concreet actieplan dat beide aan elkaar koppelt ontbreekt.

Plan van aanpak:

De profploeg tekent een actieplan uit om de Torhoutsesteenweg meer uitstraling te geven. We gaan hiervoor aan de slag in workshops met het bestuur en interviews met handelszaken. We begeleiden handelszaken in het verbreden van hun klantenbasis en lijsten samen deelprojecten op die door iedereen gedragen worden.

Experten Profploeg:

PTArchitecten, Quares, DIFT, Universiteit Antwerpen

OOSTKAMP

Intro

De kern van Oostkamp versterken zodat het winkelgebied aantrekkelijker wordt.

Vraagstelling

In Oostkamp is er weinig leegstand, maar economisch wil Oostkamp (nog meer) aanwezig zijn in Zuidrand-Brugge als lokaal winkerldorp. Ook is er reeds een goed aanbod aan horecazaken, maar kunnen deze nog beter integreren in het algemene handelskernverhaal.

Plan van aanpak

De Profploeg brengt de huidige DNA-dimensies en de merkidentiteit van het Oostkampse kernwinkelgebied in kaart en een zorgt voor een betere integratie van horeca in de beleving van het kernwinkelgebied.

Experten

DIFT, Quares, Adhemar, Endeavour, Universiteit Antwerpen, PTA Architecten

OUDENBURG

Een Oud-Romeinse vestigingstad zoekt hulp bij haar RUP en leegstandsbeleid.

Vraagstelling:

Oudenburg ademt de Romeinse geschiedenis en wenst die nog meer uit te spelen. Daarnaast zoeken ze hulp bij het voorbereiden van hun RUP-dossier en het wegwerken van leegstand in hun kerngebied.

Plan van aanpak:

We bouwen verder op het masterplan om te assisteren bij de opmaak van het dossier. Marktonderzoek leert ons welke ondernemingen een plek verdienen in de gemeente en voeden de creatieve sessie om het Romeinse verhaal verder vorm te geven.

Experten Profploeg:

Quares & Endeavour

PEER

Een nieuwe blik op het masterplan van de markt.

Vraagstelling:

Er is nood aan een visieplan voor het kernwinkelgebied in Peer. Het visieplan zal ook een leidraad worden voor toekomstige beleidsbeslissingen en zal ingezet worden om te bouwen aan een draagvlak rond een gedeelde ambitie bij het bestuur, de administratie, de handelaars en de bevolking.

Plan van aanpak:

Na een digitale workshop en momenten voor overleg zal het visieplan vorm krijgen in samenspraak met de Profploeg en de gemeenteraad.

Experten Profploeg:

PTArchitecten, Traject, Common Ground

PUURS-SINT-AMANDS

Een aanscherping van de communicatie tussen het bestuur en de handelaars.

Vraagstelling:

Het logo voor HaPu (Handelaars Puurs) heeft nood aan een nieuwe identiteitsoefening, zodat het meer voeling vindt bij de handelaars en meer gebruikt wordt.

Plan van aanpak:

De identiteit wordt opnieuw geformuleerd aan de hand van workshops en onderzoek. Er zullen aanbevelingen worden gedaan om het partnerschap tussen de stad en de handelaars (en de handelaars onderling) te versterken. Een

communicatieplan zorgt voor nieuwe opportuniteiten om inwoners, klanten en nieuwe handelaars aan te trekken.

Experten Profploeg:

DIFT, Endeavour

SCHELLE

In Schelle is er heel wat ruimte beschikbaar voor nieuwe handelaars, wat nu?

Vraagstelling:

Hoe kan de beschikbare 6500 m² retailruimte het beste ingevuld worden en hoe kan de nieuwe kernontwikkeling aan het rondpunt aan de kruising van de Fabiolalaan en de Tolhuisstraat zich kwalitatief ontplooien?

Plan van aanpak:

We stellen randvoorwaarden op zodat de invulling van de handelsruimte kwalitatief gebeurt. We zorgen voor een consistente verhaallijn door placebranding van het kernwinkelgebied. Aan de nieuwe, groeiende kern rond het rondpunt aan de Fabiolalaan zal een pleinfunctie worden gecreëerd in samenspel met de versterking van de randen.

Experten Profploeg:

DIFT, Quares

SCHOTEN

Een belangrijke verkeersas zal voor een lange tijd onbereikbaar zijn.

Vraagstelling:

Hoe kan de doorstroom aan bezoekers gemeten en geëvalueerd worden voor de werken beginnen? Hoe kan Schoten communiceren naar de bezoekers, en welke logistieke voorstellen doet de stad?

Plan van aanpak:

De Profploeg meet de doorstroom in de Paalstraat en meet welke beslissingen impact hebben op de handelaars en de bezoekers. Ook wordt een communicatieplan uitgewerkt voor en tijdens de werken dat de shopping in de buurt stimuleert.

Experten Profploeg:

DIFT, Traject, Quares

SINT-NIKLAAS

Het DNA van de stad zichtbaar maken in het kernwinkelgebied

Vraagstelling:

De stad Sint-Niklaas heeft haar DNA bepaald, maar deze komt nog niet tot uiting in het verhaal van het kernwinkelgebied. De stad zoekt naar een manier om de winkelkern van Sint-Niklaas een unieker DNA te geven waarbij alle stads- en streekgenoten benieuwd zijn naar wat er in de winkelkern te beleven valt.

Plan van aanpak:

We werken samen met de handelaars en bestuur randvoorwaarden uit voor het horecaleven in Sint-Niklaas en bedenken een campagne om de leegstand op het vernieuwde marktplein weg te werken.

Experten Profploeg:

Dift, Quares, Endeavour

SINT-TRUIDEN

Het creëren van een aantrekkelijke herontwikkeling vormt een katalysator voor de verdere herinvulling van de rest van het kernwinkelgebied.

Vraagstelling:

Een stuk van de Stapelstraat, tussen de Tiensevest en het Sint-Martenplein, kampt met meerdere leegstaande panden. Deze werden ooit opgekocht door een gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf met het oog op een proactieve invulling als startersstraat. Dit project kwam echter nooit echt van de grond waardoor de panden ondertussen opnieuw in de markt gezet worden.

Plan van aanpak:

We vertrekken vanuit een strategie voor het kruispunt tussen de Stapelstraat en Tiensevest, om zo bewustwording te creëren op politiek niveau. Op lange termijn gaan we verder dan alleen dit hoekpand. We inspireren tijdens het traject met creatieve ideeën voor de (her)invulling en (her)ontwikkeling van de leegstaande panden.

Experten Profploeg:

Adhemar, Endeavour, Quares

TERVUREN

Op zoek naar her DNA van Tervuren om haar aanbod sterker in de markt te zetten.

Vraagstelling:

Na een uitgebreide studie is het kernwinkelgebied vastgelegd, maar is het nog zoeken naar de identiteit van Tervuren. Dat DNA biedt een leidraad voor de versterking van haar kern en het aantrekken van ambitieuze ondernemers.

Plan van aanpak:

We brengen het huidige doelpubliek in beeld en bevragen hen naar de smaakmakers van Tervuren. Samen met ondernemers stellen we persona’s op die we meenemen in gerichte campagnes voor de versterking van het aanbod.

Experten Profploeg:

Quares & Common Ground

TESSENDERLO

Het inkrimpen van een te groot winkelgebied.

Vraagstelling:

Het kernwinkelgebied van Tessenderlo is te groot en daardoor ook te versplinterd en te beperkt voor haar bezoekers. Samen met de detailhandelscoach gaan we op zoek naar een nieuwe afbakening en acties om het hele gebied te activeren.

Plan van aanpak:

We stellen een visieplan op van het kernwinkelgebied. Daaraan koppelen we enkele deelprojecten die we uitwerken in actiefiches. De visienota biedt een kapstok voor toekomstige beleidsbeslissingen en creëert een gedeelde ambitie bij alle stakeholders.

Experten Profploeg:

Quares, PTArchitecten, DIFT

TIENEN

Er ontbreekt een platform waar de stad Tienen en de lokale handelaars elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen.

Vraagstelling

De stad en handelaars (en verenigingen) willen promoten, dynamiek creëren en kennis delen. Hoe kan een samenwerking voor win-wins opleveren en duurzaam bestendigd worden? Hoe kan de communicatie en kennisuitwisseling efficiënt, gestructureerd maar open gebeuren?

Plan van Aanpak

Er zal een communicatieplatform opgezet worden en een afsprakenkalender voor activiteiten worden opgemaakt. Het platform creëert mogelijkheid voor uitwisseling over acties, promoties en kennisoverdracht. Ook kan het de samenwerking tussen Tiense ondernemers stimuleren.

Experten Profploeg

PT Architecten, Quares, DIFT, Endeavour, Traject, Adhemar, Common Ground, Universiteit Antwerpen

TONGEREN

De Antiekmarkt kampt met een dalende opkomst.

Vraagstelling

Handelaars van de Antiekmarkt zien hun bezoekersaantallen dalen en missen een centraal aanspreekpunt om hun feedback aan het bestuur te kunnen geven.

Plan van Aanpak

Samen met het bestuur en handelaars brengen we de hudiige communicatiedynamiek vast en kijken we naar potentiële marketingacties die het volk terug naar Tongeren doen keren. Een hervisie van het huidige DNA is daarbij aangewezen.

Experten Profploeg

DIFT

TORHOUT

Het detailhandelsapparaat van Torhout mist wat eigenheid om op te kunnen boksen tegen nabije shoppingsteden.

Vraagstelling:

Torhout is momenteel hard aan het werk om de openbare ruimte in de kern heraan te leggen. Er is echter een zeker gebrek aan trots en identiteit, terwijl de kern net heel wat troeven heeft. Torhout zit dan ook wat gekneld tussen winkelsteden Brugge, Oostende en Kortrijk.

Plan van aanpak:

We maken een merkpaspoort op. Vanuit bestaande troeven geven we het onderscheidende, toekomstige DNA vorm: ambachten en keramiek zijn het bindmiddel, nieuwe samenwerkingen en gemeentelijke dienstverlening zijn de kapstokken.

Experten Profploeg:

Common Ground, Quares, DIFT

TURNHOUT

Beleidsmatige aanpassingen verzilveren een gouden toekomst.

Vraagstelling:

Bij het herontwikkelen van commerciële panden is er nood aan een duidelijk proces voor het vinden van de geschikte partner of invulling. Daarbij zijn er nog te veel panden met een wooninvulling, terwijl die cruciaal zijn voor het handelscentrum.

Plan van aanpak:

We stellen een conceptdraaiboek op voor een marktbevraging voor de herontwikkeling van commerciële panden. Daarnaast zal met de nodige research ook een BGO opgesteld worden om een duidelijke visie voor de handelskern te behouden.

Experten Profploeg:

Quares, Adhemar

VEURNE

Een duidelijke bestemming voor de Oost- en Zuidstraat.

Vraagstelling:

Er is nood aan een duidelijk verhaal voor de kern van Veurne. Welke panden zetten we in op welk thema? Er is ook vraag naar een ijkpunt om toekomstige bezoekersstromen en -gedragingen tegen af te toetsen.

Plan van aanpak:

Aan de hand van een aanbod- en potentieelanalyse van de Oost- en Zuidstraat stellen we een actieplan op om vanuit verschillende sfeergebieden de panden te activeren. Met verschillende meetinstrumenten wordt ook data verzameld om communicatie te ondersteunen.

Experten Profploeg:

Quares, The Retail Factor, DIFT

VILVOORDE

Vilvoorde zit in een moeilijk parket door leegstand, straatwerken en een gebrek aan identiteit.

Vraagstelling:

Door aankomende werken zal het kernwinkelgebied minder bereikbaar zijn. Daarbij ontbreekt het nog aan een onderscheidende identiteit met een duidelijke doelgroep, en zie je hier en daar leegstand opduiken. Daarnaast loopt de dialoog tussen oude en nieuwe ondernemers vaak nog stroef.

Plan van aanpak:

Door gesprekken met werknemers van omliggende bedrijventerreinen onthullen we alternatieve routes. Met behulp van een workshop met de stad en een belevingsonderzoek bepalen we het unieke DNA. Dankzij een SWOT-analyse stemmen we verschillende diensten onderling op elkaar af om gesprekken constructief te houden tussen handelaars.

Experten Profploeg:

Endeavour, Quares

WAREGEM

De heropening van een shoppingcenter zorgt voor leegstand in de handelskern.

Vraagstelling:

Er komt een einde aan de totaalrenovatie van shopping ‘Het Pand’ waardoor enkele tijdelijke invullingen in de winkelstraat zullen verhuizen en een gat zullen achterlaten. Daarbij is er nood aan een concrete afbakening en thematisering van de winkelkern om de ruimere uitdagingen in kaart te kunnen brengen.

Plan van aanpak:

We maken een analyse van het potentieel van alle winkelpanden en stellen een prioriteitenlijst op. In een workshop met de stad bedenken we enkele activatieacties om snel tot een invulling te komen. Daarnaast volgt een data-analyse van de winkel- en activiteitskern met een afbakening en herpositionering van bepaalde gebruikers tot gevolg.

Experten Profploeg:

DIFT, Quares

WELLEN

Een groen dorp op zoek naar toekomstvisie en kwaliteitscontrole.

Vraagstelling:

Het groen van Wellen reikt niet tot het hart van de gemeente. Ze zoeken naar manieren om die sfeer toch tot in de handelskern te krijgen voor een stekere beleving. Daarbij willen ze een duurzaam plan om leegstand tegen te gaan en een kritische blik van de profploeg op hun lopende projecten.

Plan van aanpak:

De profploeg voert een belevingsonderzoek uit van de kern en brengt zo interessante spelers en routes in beeld. In een tweede onderzoek focussen we op de huidige panden en hun gebruik om samen naar een toekomstvisie te werken. Finaal doen we een kwailiteitscheck van lopende projecten en het parkeerbeleid.

Experten Profploeg:

DIFT, Quares, PTArchitecten, Traject, Adhemar, Endeavour

WERVIK

Een bouwmeesterscan geeft inzicht in nieuwe opportuniteiten voor kernversterking.

Vraagstelling:

De invalswegen richting de dorpskern hebben nood aan verfraaiing waardoor de beeldkwaliteit van Wervik een verkeerde indruk geeft. Daar is de versnippering van handelspanden ook een voorbeeld van. Ze zoeken ook naar manieren om strategische locaties te activeren tot bruisende handelsplekken.

Plan van aanpak:

Een bouwmeesterscan onthulde heel wat potentiële verbeteringen die in een interne workshop omgezet worden tot een actieplan dat de beeldkwaliteit verhoogt. Een analyse van de huidige strategische gebieden volgt, en na interviews met eigenaren en een externe workshop wordt gewerkt aan een verhaal om de panden te activeren.

Experten Profploeg:

Quares, PTArchitecten, Universiteit Antwerpen, Endeavour

WETTEREN

Een stad op zoek naar eendracht door een scherpe communicatiestrategie.

Vraagstelling:

Wetteren vraagt ondersteuning om de brede dialoog en communicatie met haar handelaars op te bouwen en uit te voeren. Gezien de kritische houding, maar ook het groot potentieel, lijkt een goede communicatie en samenwerking met de handelaars op dit moment de belangrijskte hefboom voor kernversterking.

Plan van aanpak:

De profploeg zet in op een participatief traject waarbij de nieuwe centrumvisie gedragen wordt door alle partijen. We werken daarbij toe naar een communicatiestrategie en samenwerkingsverbanden toe zodat handelaars de ambassadeurs van een levendig Wetteren worden.

Experten Profploeg:

Common Ground, Billie Bonkers, DIFT

WEVELGEM

De samenwerking tussen de gemeente en haar ondernemers loopt moeizaam door een stroeve communicatie.

Vraagstelling:

De communicatie en dienstverlening van de gemeente verloopt stroef naar haar handelaars en ondernemers. Wevelgem zoekt een manier om voor elke toepassing of boodschap het ideale kanaal te vinden en zo een vlotte samenwerking te bevorderen. Daarnaast lijkt de verhoging van beeldkwaliteit een interessante piste.

Plan van aanpak:

Na een doorlichting van de huidige communicatie stellen we een analysenota op. Hier volgt een voorstel voor toekomstige samenwerking op en dat bespreken we in een workshop met handelaars en de gemeente. In een tweede fase bakenen we de kern af in themagebieden en werken we een actieplan uit in samenwerking met de winkeliers.

Experten Profploeg:

Common Ground, Billie Bonkers, DIFT, Quares

WOMMELGEM

Een sterkere identiteit via de Bloemenstoet en invulling van strategische locaties.

Vraagstelling:

Wommelgem zoekt naar stapstenen om ruimte te creëren voor nieuwe zaken en het potentieel van het kerkplein te verwezelijken. Daarnaast zien ze potentieel om hun Bloemenstoet uit te spelen voor het versterken van de identiteit en zoeken ze hulp met hun subsidieaanvraag.

Plan van aanpak:

We stellen randvoorwaarden op voor het activeren van de strategisch gelegen gebouwen op basis van verschillende interviews. Een workshop rond de Bloemenstoet zal leiden tot een kernversterkend actieplan.

Experten Profploeg:

Quares, Adhemar, DIFT

ZANDHOVEN

Eerste stappen richting masterplan voor Langestraat.

Vraagstelling:

Als er niets gebeurt zal de Langestraat binnen dit en 10 jaar verkommeren. Een gemeenschappelijke blauwdruk voor het gebied is noodzakelijk om de kwaliteit van het gebied te verhogen.

Plan van aanpak:

We overleggen met eigenaars in de zone en draagvlak creëren rond toekomstbeeld. Samen bepalen we in een workshop de belangrijkste elementen en leggen we randvoorwaarden vast. We kijken samen naar een convenant rond co-financiering van het masterplan.

Experten Profploeg:

Quares, Endeavour

ZAVENTEM

Zaventem is op zoek naar een scherpgestelde visie voor haar dorpskern.

Vraagstelling:

De dorpskern van Zaventem is in volle transitie. De gemeente mist een overkoepelende visie voor haar kernbeleid van waaruit ze toekomstige ontwikkelingen of projecten kunnen aftoetsen of opstarten.

Plan van aanpak:

De profploeg zet met een digitale workshop het proces in gang om een uitgekiende visienota neer te pennen. Deze focust op een aantrekkelijk en ambitieus beeld voor het dorpscentrum waar we een aantal ontwerpconcepten aan koppelen. Aanvullend stellen we nog verschillende deelprojecten voor.

Experten Profploeg:

PTArchitecten, Traject, Quares

ZELE

Een bloeiende gemeente dat bijsturing zoekt om haar inwoners nog dichter bij elkaar te brengen.

Vraagstelling:

Zele scoort hoog op een aangename leefomgeving in haar kern, maar worstelt soms nog met het bereiken van al haar inwoners. Hier en daar duikt ook wat leegstand op in het straatbeeld. Finaal zoekt de gemeente om de reeds enthousiaste handelaars nog meer met elkaar in verbinding te brengen.

Plan van aanpak:

Het traject gaat van start met een analyse van het huidige beleid. Dit volgen we op met workshops rond de verfijning van het kernwinkelgebied en het bepalen van strategische locaties. We werken naar een concreet actieplan toe om het beleid aan te vullen en blazen leven in een nieuw evenement voor de Zeelse bevolking.

Experten Profploeg:

DIFT, Quares

ZEMST

Een nieuw dorpshart voor Zemst.

Vraagstelling:

De dorpskern van het hoofddorp Zemst kan verder versterkt worden door rond het kerkplein en huidige gemeentehuis een duidelijk centrum te ontwikkelen.

Plan van aanpak:

Een voorbereidende workshop met de gemeente brengt een wensbeeld voor het marktplein in kaart. In een stakeholderworkshop bouwen we hierop verder en werken we toe naar een actieplan.

Experten Profploeg:

Quares, PTArchitecten, DIFT

ZOERSEL

Een steenweggemeente die baat heeft bij een externe kritische blik op haar huidige werking.

Vraagstelling:

Zoersel ligt vlak naast een steenweg en dat vraagt om een langetermijnvisie. Ze stelden reeds een BGO op (beleidsmatige gewenste ontwikkelingen) en wensen een externe, frisse blik die er eens kritisch doorgaat. Verder zoeken ze een manier om de bezoekersstromen tussen de verschillende kernen en het publieke vastgoed in kaart te brengen.

Plan van aanpak:

Veel deskonderzoek en interviews vormen de basis van een leertraject voor Zoersels toekomstvisie. We doen daarbij een dataonderzoek van bezoekers en mappen de flows, stromen en blokkages. Het BGO nemen we ook onder handen en diepen we uit in een workshop met de gemeentediensten.

Experten Profploeg:

Quares, Endeavour, Adhemar.law, PTArchitecten

ZWEVEGEM

Ondersteuning bij het opstellen van een kernbeleid.

Vraagstelling:

De gemeente wenst een visie en strategie op te stellen voor haar kern. Ze heeft daarvoor behoefte voor gericht advies rond identiteit, samenwerkingsverbanden met handelaars en versnipperde kernen.

Plan van aanpak:

Een uitgbreide stakeholderbevraging leidt tot inzicht in het dna van de gemeente. Daarbij bieden we do’s en dont’s rond communicatie met handelaars en het omgaan met aanvragen van grote ketens.

Experten Profploeg:

Quares, Common Ground, DIFT

ZWIJNDRECHT

Advies voor het lokale ‘Zwinkelmanagement’.

Vraagstelling:

 We evalueren de huidige werking van het Zwinkelmanagement en geven adviezen richting opportuniteiten. We bekijken daarnaast hoe we het kerngebied verder kunnen activeren.

Plan van aanpak:

We evalueren de huidige instrumenten van het Zwinkelmanagement en stellen doelen op. We werken samen toe naar een communicatie- en evenementenplan en naar een flankerend beleid om handelaars in het centrum te houden.

Experten Profploeg:

Quares, DIFT

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail