De profploeg

In 't kort

De Profploeg is een team van doorgewinterde experten en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten.

Lokale besturen kunnen een beroep doen op de expertise van deze Profploeg om hun beleid ‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten. De begeleiding (van enkele dagen) is kosteloos en toegankelijk voor zowel kleine als grote gemeenten.

De voornaamste voorwaarde is dat de stad of gemeente haar uitdaging helder kan formuleren en er organisatorisch - met betrokkenheid van de diverse diensten - klaar voor is om van de begeleiding een succes te maken. Zo zijn er in totaal 82 gemeenten waarvoor een traject wordt opgestart! En dat kunnen er meer worden …

Andere oproepen kernversterking

In ondersteuning van de kernversterking in de Vlaamse steden en gemeenten voorzien we daarnaast ook deze oproepen: premies verfraaiing en verduurzaming handelspandenduurzaam bereikbaarheid van kernen, leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten en opmaak planconcepten integraal handelsvestigingsbeleid.

Samengevat

Voor wie?
steden en gemeenten
Voor wat?
beleiding door de profploeg
Bedrag
100% subsidie - kosteloze begeleiding

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail