De profploeg

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Gemeenten

Gemeenten A -> L

AALST

Een nieuw imago voor de bekendste Vlaamse carnavalsstad.

Vraagstelling:

Aalst wil een aantrekkelijke stad zijn voor ondernemers en haar klanten, maar leegstand kleurt haar kernwinkelgebied. De stad heeft nood aan een imago dat ook buiten het carnavalseizoen duurzaam blijkt.

Plan van aanpak:

We definiëren afgebakende persona’s voor een heldere communicatiestrategie waar de stad prioriteit aan kan geven, aangevuld met belevingsversterkende acties. Daarnaast identificeren we mogelijke trajecten om strategische locaties te activeren en zo ook het straatbeeld te verfraaien.

Experten Profploeg:

Quares & DIFT

AVELGEM

Het ontwarren van verschillende mobiliteitsknopen, met oog op het beschermen en activeren van de handelskern.

Vraagstelling:

Door de grote concentratie aan scholen ontstaan er tijdens de ochtend-en avondschoolspits opstoppingen en verkeersonveilige situaties in het kerngebied. Daarnaast vormen er zich ook geregeld opstoppingen op de N8, door de grote drukte en beschikbare wegbreedte. Deze verkeersproblemen brengen de handelskern in gevaar, waardoor steeds meer panden leeg komen te staan.

Plan van aanpak:

We stellen een algemeen actieplan op voor de verschillende scholen die in kaart brengt hoe de leerlingen naar school komen, welke routes ze nemen en wat de knelpunten zijn. Daarnaast denken we na over verzachtende maatregelen als een snelheidsverlaging of aanpassing van de verkeerslichten. Tot slot creëren we een instrumentarium om ondernemers uit te nodigen een nieuwe invulling te geven aan panden.

Experten Profploeg:

Quares

BALEN

Een overkoepelende visie op de inrichting van de dorpskern.

Vraagstelling:

De gemeente Balen wordt doorkruist door een grote doorgangsweg (N18) tussen Mol en Leopoldsburg, waarlangs heel wat winkels en supermarkten liggen. Er is nood aan een algemeen beleid om zaken als mobiliteit, woonkwaliteit, veiligheid en leegstand aan te pakken in de dorpskern.

Plan van aanpak:

Via een workshop wordt een visieplan opgemaakt van de dorpskern van het hoofddorp, die focust op een aantrekkelijk en ambitieus beeld voor het dorpscentrum. Deze biedt een kapstok voor toekomstige beleidsbeslissingen en zal ingezet worden om te bouwen aan draagvlak rond een gedeelde ambitie bij het bestuur,de administratie, de handelaars en de bevolking.

Experten Profploeg:

PTArchitecten, Traject, Quares

BOOM

Een versplintering van het kernwinkelgebied vraagt om begeleiding en vernieuwing van lokale handelszaken.

Vraagstelling:

Het winkelgebied in Boom is versplinterd en vraagt om een helikopterview. Daarnaast slagen winkels er niet in een breder publiek aan te trekken en willen ze leegstand in de kern tegengaan met een sterk acquisitie- en verankeringsplan.

Plan van aanpak:

We gaan voor booming business aan de hand van drie thema’s: de thematisering van het kernwinkelgebied, begeleiding van winkeliers en vernieuwing van winkelruimtes voor een sterkere beeldkwaliteit.

Experten Profploeg:

Quares, DIFT, Universiteit Antwerpen

BRASSCHAAT

Brasschaat heeft nood aan een volwaardige identiteit en schakelt data in om haar handelskern te versterken.

Vraagstelling:

Brasschaat worstelt met een gebrek aan eenduidige identiteit. Daarnaast is door de lengte van hun hoofdbaan de handelskern erg verspreid en zijn ze op zoek naar welke factoren een impact hebben op die verschillende bezoekersstromen.

Plan van aanpak:

We voorzien de gemeente van een geheel eigen merkpaspoort en een advies om dit multidiscplinair doorheen alle communicatie te trekken. We schrijven ook een rapport rond thematisering van de handelskern op basis van een data-analyse en tellingen.

Experten Profploeg:

DIFT, Traject, PTArchitecten, Quares, The Retail Factory

BREDENE

Het aantrekkelijk maken van het Duinenplein, het toeristische hart van Bredene

Vraagstelling:

Het duinenplein is het centrum van Bredene aan zee, het toeristisch hart van Bredene. Het plein is kaal, volledig verhard en ademt niet de identiteit die Bredene wil uitstralen, nl, puur (natuur), warm, familie, open, sportief.

Plan van aanpak:

Na een merkworkshop met stakeholders ontwikkelen we een visie voor het optimaliseren van de beeldkwaliteit en aantrekkelijkheid van het Duinenplein en de duinenstraat. Deze biedt een kapstok voor toekomstige beleidsbeslissingen en kan ingezet worden om te bouwen aan draagvlak rond een gedeelde ambitie.

Experten Profploeg:

DIFT, PTArchitecten

BREE

Een levendig stadscentrum voor jong en minder jong.

Vraagstelling:

Het aanbod in het stadscentrum van Bree is minder aangepast en onbekend bij het jongere publiek, waardoor de jeugd er vaak wegblijft.

Plan van aanpak:

De Profploeg heeft als doel om de stad Bree instrumenten aan te reiken om hun de jeugd meer thuis te laten voelen in het centrum van Bree. Via workshops met de interne diensten, ondernemers en jongeren werkt De Profploeg een plan uit om een ruimte in te richten voor de jeugd.

Experten Profploeg:

DIFT, Quares, Universiteit Antwerpen

DENDERMONDE

Een DNA voor Dendermonde als winkelstad.

Vraagstelling:

Dendermonde zoekt naar een DNA zodat het op een themagedreven manier haar winkelkern kan versterken en uitbouwen als referentiepunt voor lokaal shoppen. Vanuit dit DNA-verhaal kunnen ook uitdagingen, zoals de heraanleg van de Oude Vest, aangepakt worden.

Plan van aanpak:

Via interviews met stakeholders, straatbevragingen brengen we de merkdimensies van het Dendermonds kernwinkelgebied in kaart. Na een workshop met stakeholders stellen we een merkpaspoort en retail charter op voor Dendermonde als winkelstad. Deze uitkomst gebruiken we als leidraad op de plannen voor de heraanleg van de Oude Vest.

Experten Profploeg:

Quares, DIFT

DIKSMUIDE

Data is de sleutel tot het aantrekken van toeristen tot in het levendige handelscentrum.

Vraagstelling:

Diksmuide kent een toerisme dat sterk gelinkt is aan de Ijzertoren en de Jachthaven, maar hoe krijgen we die poule aan bezoekers ook zover om een visite te brengen aan de bruisende handelskern 800 meter verderop?

Plan van aanpak:

Door een analyse van het aanbod in het stadscentrum definiëren we gewenste ontwikkelingen en een marketingstrategie die de handelskern versterken. Om meer bezoekers aan te trekken is er nood aan data die de correlatie weergeeft tussen het stadscentrum en de belevingspunten.

Experten Profploeg:

Quares, DIFT, The Retail Factory

DIEST

Een slimme bevoorrading voor de winkels in het kerngebied.

Vraagstelling:

De stad Diest wilt werk maken van een slimme stadsdistributie, waarbij de focus ligt op de bevoorrading van de winkels in het kernwinkelgebied. Er werden door middel van circulatie en tonnagebeperkingen al ingrepen gedaan, maar met De Profploeg wilt men hier nog een stap verder in gaan.

Plan van aanpak:

Via een studie van de huidige situatie en een workshop rond de visie van Stad Diest wordt een actieplan opgesteld tot implementatie van een slimme stadsdistributie. Deze bevat een tijdlijn, toelichting bij de verschillende stappen en inspiratie door good practices van andere steden en mogelijke proefprojecten.

Experten Profploeg:

Quares, Universiteit Antwerpen

GENT

Een kwalitatieve en kwantitatieve studie tegen de leegstand van het Gentse winkelgebied

Vraagstelling:

De stad heeft nood aan een algemene evaluatie van het leegstandsinstrumentarium, om vervolgens panden in de Veldstraat, Langemunt en Shopping-Zuid onder handen te nemen. Om dit gevoerde beleid beter te kunnen evalueren, wilt de stad ook meer inzicht krijgen in microdata.

Plan van aanpak:

Via een analyse van het huidige activeringsplan en leegstandsonderzoek wordt de reden tot leegstand en het potentieel van de panden binnen het focusgebied bepaald. Daarnaast plaatsen we sensoren in het winkelgebied die info geven over bezoekersdata. Al deze input wordt verwerkt tot een aanbeveling voor de versterking van de handelskern.

Experten Profploeg:

DIFT, Quares, The Retail Factory

GERAARDSBERGEN

Van tweedracht naar eendracht bij de handelaars van Geraardsbergen.

Vraagstelling:

De neuzen van lokale handelaars staan niet allemaal in dezelfde richting, waardoor een strategisch plan voor een aangenamere (winkel)beleving uitblijft. Geraardsbergen wenst terug een eenheid te vormen om samen een win-winsituatie te bekomen.

Plan van aanpak:

Op basis van data proberen we het specifieke probleem uit te diepen. We creëren draagvlak bij handelaars en stadsdiensten door rollen duidelijk te definiëren en versterken het DNA door ingrepen in de publieke ruimte.

Experten Profploeg:

Quares, DIFT, The Retail Factory

GISTEL

Van een city-campagne naar een weldoordacht strategisch concept dat lang rendeert.

Vraagstelling:

De gemeente heeft nood aan een uitdieping van haar bestaande identiteit die opgehangen wordt aan hun slogan ‘Zin in Gistelen’. Ze willen daarbij een eenduidig verhaal om eventuele nieuwe troeven uit te spelen.

Plan van aanpak:

Aan de hand van een scherpe analyse gaan we tot de bodem van het huidige aanbod (en leegstand), de doelgroepen, de beleving en de ruimtelijke kwaliteit. Deze vormen de voedingsbodem voor een nieuwe brandingoefening.

Experten Profploeg:

Common Ground, DIFT, Quares

HALLE

Vraagstelling:

De stad wil een innovatief concept lanceren om lokale handel te stimuleren, maar het verwachte succes blijft voorlopig uit.

Experten Profploeg:

Endeavour

HARELBEKE:

Van leegstaande panden naar een bruisend, nieuw marktplein.

Vraagstelling:

Het marktplein kampt met leegstand van handelspanden en heeft nood aan extra verblijfskwaliteit. Wanneer die sleutelkwesties aangepakt zijn zoeken ze ook ondersteuning in de activatie van het nieuwe plein om een centrale dynamiek te creëren.

Plan van aanpak:

Door middel van een thematisering van het kerngebied en een telling/observatie van de bezoekers verkrijgen we interessante inzichten. We zetten die kennis om in workshops met inwoners en sleutelen aan de branding om het plein wederom aantrekkelijk te maken.

Experten Profploeg:

Endeavour, Common Ground, DIFT, The Retail Factory, Quares

HASSELT

Het in kaart brengen van de customer journey van projectontwikkelaars in hun contact met Stad Hasselt.

Vraagstelling:

Stad Hasselt wil de customer journey vastleggen voor eigenaars en projectontwikkelaars die contact opnemen met de stadsdiensten. Het doel is om deze doelgroepenreis te analyseren vanuit het perspectief van de ontwikkelaar, met als doel hefbomen voor een betere communicatie te creëren.

Plan van aanpak:

Door een uitgebreide audit (desk research, diepte-interviews en online bevragingen) van zowel de aanbodzijde, kant van de stad, als het perspectief van de eigenaars en projectontwikkelaars, krijgen we inzicht in de huidige communicatie en dienstverlening. Deze input verwerken we via een werksessie met de stad in een customer journey waaraan we gericht communicatieadvies per stap koppelen.

Experten Profploeg:

DIFT, Quares

HEIST-OP-DEN-BERG

Een frisse blik op de Bergstraat.

Vraagstelling: 

Er is nood aan de sturing van de ontwikkelingen en de beeldkwalitiet van de panden in de Bergstraat.

Plan van aanpak:

We stemmen de nieuwe ontwikkelingen af op de bestaande mix van kwaliteiten in het dorp. We werken toe naar een kwaliteitscharter rond plint, materiaalgebruik, oppervlakte, uitstraling gevel … en stellen de rollen van alle partijen scherp in het proces. 

Experten Profploeg: 

Quares, Endeavour

HERENTALS

Leegstand verspreidt zich doorheen de Herentalse handelskern, waardoor een duurzaam bewind broodnodig is.

Vraagstelling:

Na enkele pogingen om verandering te brengen, blijft de stad nog steeds kampen met leegstand. Daarbij is hun kernwinkelgebied weinig gevarieerd waardoor het minder aantrekkelijk overkomt. Welke concrete acties kunnen we nemen om het tij te doen keren?

Plan van aanpak:

We werken het huidige DNA verder uit en gaan de themagebieden van het winkelgebied grondig analyseren. In een workshop met handelaars en de gemeente komen we samen tot concrete acties die Herentals het nodige duwtje in de rug geven.

Experten Profploeg:

Universiteit Antwerpen, DIFT, PTArchitecten, Quares

HERZELE

Ondersteuning bij heel wat gemeentelijke transformaties.

Vraagstelling:

Herzele zoekt naar randvoorwaarden voor de nieuwe invulling van het Schepenhuis en de transformatie van de Groenlaan naar een belevingsas. Daarbij is ook een ondersteunend parkeerbeleid nodig.

Plan van aanpak:

Een eerste workshop met de gemeente en een tweede met betrokkenen voor het inschatten van kosten en bepalen van randvoorwaarden van het Schepenhuis. Na een plaatsbezoek schetsen we het raamwerk voor de herinrichting van de Groenlaan in een motivatienota.

Experten Profploeg: 

Quares, DIFT, Traject, Adhemar

HOESELT

Hulp bij een RUP en duurzame bereikbaarheid.

Vraagstelling:

Verschillende initiatieven rond duurzame bereikbaarheid geraken niet van de grond en de gemeente zoekt nog naar randvoorwaarden om haar visie op de kern in een RUP te verankeren. Ze zoeken ook naar een mooi starterspand voor nieuwe handelaars.

Plan van aanpak:

We stellen een subsidiedossier op en houden een workshop om de stedenbouwkundige richtlijnen vast te leggen. Na overleg met de gemeente zoeken we naar een geschikt pand om de rol van starterspand in te vullen.

Experten Profploeg: 

Quares, DIFT, PTArchitecten

HULSHOUT

Samen beleving creëren vanuit een gemeenschappelijk DNA.

Vraagstelling:

De handelskern van Hulshout ontbreekt aan eenheid en beleving. Hoe kunnen we de handelaren mobiliseren en activeren om een bruisende kern te creëren.

Plan van aanpak:

Vanuit werksessies met de handelaren beschrijven we een gemeenschappelijk DNA. Deze vertalen we naar een overkoepelend campagneconcept voor en met de handelaren.

Experten Profploeg:

DIFT, Endeavour

JABBEKE

Een overkoepelende visie voor de invulling van de dorpskern.

Vraagstelling:

Er is veel beweging in de dorpskern van Jabbeke, maar er ontbreekt een gemeenschappelijke visie om deze projecten ten volle in te zetten.

Plan van aanpak:

De Profploeg maakt een visienota voor het kernwinkelgebied. De visie focust op een aantrekkelijk en ambitieus beeld voor de dorpskern. Hieraan worden een aantal deelprojecten, in de vorm van actiefiches, gekoppeld.

Experten Profploeg: 

PTArchitecten, Traject, Quares, Billie Bonkers

KAPELLEN

Een frisse wind in De Promenade.

Vraagstelling:

De Promenade in Kapellen worstelt met leegstand, hoge kosten en ondervindt daarbovenop verschillende infrastructurele gebreken waardoor er dringend nood is aan een nieuw verhaal.

Plan van aanpak:

Door een analyse van de dorpskern en het scherpstellen van het gemeenschappelijke DNA, creëren we een leidraad om toekomstige handelaars aan te trekken. 

Experten Profploeg:

Quares, The Retail Factory, DIFT

KNOKKE-HEIST

Draagvlak creëren voor de heraanleg van het A. Verweeplein.

Vraagstelling:

Door verschillende factoren is de beeldkwaliteit op het A. Verweeplein zeer pover. Vooraleer aan de heraanleg te beginnen, wilt Knokke-Heist hiervoor zoveel mogelijk draagvlak creëren. De gemeente plant daarom een charette in: een actieve workshopweek met alle stakeholders. De profploeg is ingeroepen om dit traject scherp te stellen.

Plan van aanpak:

Om het draagvlak te verbreden levert De Profploeg input welke participatie -en visualisatiemethodes op welk moment interessant zijn. Daarnaast integreren we langetermijnambities in het co-creatief proces om het project op te schalen.

Experten Profploeg:

PTArchitecten, Endeavour, Common Ground

KONTICH

Een toekomstanalyse van de winkelkern.

Vraagstelling:

Smalle voetpaden, weinig groen, monotoon … De winkelstraat in Kontich is vrij verouderd en vraagt om een vernieuwde visie. Daarnaast wilt de dienst lokale economie een goed zicht krijgen over mogelijke risico’s voor de winkelkern.

Plan van aanpak:

Via een analyse van de panden en bevraging van de handelaars wordt een risico-analyse opgesteld. Aan de hand van een aanvullende workshop werken we naar een actieplan hoe de steenweg en aangrenzende poorten de winkelkern op korte en lange termijn kunnen activeren.

Experten Profploeg: 

PTArchitecten, Quares

KOKSIJDE

De zeedijk van Koksijde-Bad heeft nood aan extra beleving.

Vraagstelling:

Verschillende appartementsgebouwen op de zeedijk hebben weinig of geen vaste bewoners en de gevels geven soms een verloederde indruk. De aanwezige winkels en horecazaken slagen er daarnaast niet in om een breed publiek te bereiken. De nood is hoog om deze elementen terug een sterkte te maken.

Plan van aanpak:

We willen het verhaal van Koksijde-Bad versterken op twee manieren: vanuit de gemeente en vanuit de handelaars. We analyseren de factoren die een invloed hebben op het imago en organiseren verschillende interne workshops. Als eindresultaat komen we tot een concreet actieplan gevuld met visuele ingrepen, belevingsevents, instrumenten, …

Experten Profploeg:

The Retail Factory, DIFT, PTArchitecten, Quares

LEOPOLDSBURG

Beleving creëren tussen het gloednieuwe oorlogsmuseum en de handelskern van Leopoldsburg.

Vraagstelling:

In 2023 opent Liberation Garden, een spectaculair museum dat je meeneemt in een meeslepend oorlogsverhaal. Deze gloednieuwe trekpleister ligt op wandelafstand van het centrum en biedt dus mogelijkheden voor de handelskern. De Profploeg zoekt uit hoe het museum kernversterkend kan werken en de horeca en retail mee kunnen betrekken.

Plan van aanpak:

Via twee workshops, eentje met de gemeente en eentje met de handelaars en horeca, werken we een strategisch plan uit. Deze vertalen we naar een creatief concept, waarmee we de subsidie-aanvraag kracht bijzetten. 

Experten Profploeg:

DIFT, Quares

LEUVEN

De historische stad wenst een actieplan om de toekomst van haar kern te verzekeren.

Vraagstelling:

Leuven barst van de handelszaken en horeca, zoals het een echte historische stad betaamt. Maar hoe zullen deze themagebieden evolueren naar de toekomst toe? Daarbij kan het beeld van de Leuvenaars over hun stad ook nog positief versterkt worden.

Plan van aanpak:

Door de afbakening van het kernwinkelgebied zijn we in staat om een actieplan op te stellen voor de centrummanager dat inspeelt op: nieuwe zaken aantrekken, versterken huidige clusters en startups faciliteren. De data uit dit actieplan gebruiken we als input voor een workshop om motivatoren voor Leuven te bepalen.

Experten Profploeg:

DIFT, PTArchitecten, Quares

LINT

Aan de hand van vier themaspecifieke trajecten worden de doelstellingen voor de toekomst van Lint in kaart gebracht.

Vraagstelling:

Het versterken van de identiteit van Lint door: evenementen en locaties met een verhaal op de kaart te zetten, via goede communicatie en begeleiding starters meer ruimte geven in Lint, toekomstige herbestemmingen van handelspanden naar woningen te vermijden, een duidelijke visie voor de handelskern te creëren..

Plan van aanpak:

We versterken ‘Lint Boetiek’, schrijven een algemeen advies per locatie met starterspotentieel, vertalen een handelskernvisie naar een BGO en RUP. Aanvullend wordt het parkeerbeleid aangepast om beter te genieten van de centrumtroeven.

Experten Profploeg:

DIFT, Quares, Endeauvour,

LOKEREN

De handelskern van Lokeren is te groot, waardoor de handelszaken niet tot hun recht komen.

Vraagstelling:

Er is een afbakening nodig van het kernwinkelgebied. Er is een visie nodig om de handelskern herkenbaarder en aangenamer te maken. Daarnaast kan de kwaliteit van het wonen een interessante factor zijn in de levendigheid, beeldkwaliteit en belevingswaarde van de stadskern.

Plan van aanpak:

Het kernwinkelgebied wordt in kaart gebracht waardoor een visieplan kan worden opgemaakt. Dat visieplan helpt om een draagvlak te creëren tussen handelaars, bewoners, beleidsmakers en bestuur.

Experten Profploeg:

Quares, PTArchitecten, Traject, DIFT, Universiteit Antwerpen

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail