De profploeg

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe gaat de profploeg te werk?

Over een periode van zes tot negen maanden gaan we samen met jouw stad of gemeente aan de slag om de kern te versterken. Dit doen we door samen te werken op specifieke aspecten die in jouw stad of gemeente een hefboomeffect teweeg kunnen brengen. We doen daarvoor een beroep op onze expertises uit tien verschillende velden. Dat proces verloopt in drie grote delen:

 1. Traject scherpstellen
 2. Uitvoering en kennisuitwisseling met Profploeg
 3. Trajectfiche en rapport met actieplan

We lichten elk deel in detail toe.

 • 1

  In de eerste fase focussen we op het concretiseren van de vraagstelling. Ook hier gaan we in verschillende stappen te werk.

  In de eerste fase focussen we op het concretiseren van de vraagstelling. Ook hier gaan we in verschillende stappen te werk.

  1.1 Intakefiche

  Dankzij het inschrijvingsformulier krijgen we van elke aanvrager een ruwe schets van de problemen waar zij specifiek mee kampen. Om deze uit te diepen sturen we hen een intakefiche terug. Dit document is opgesteld vanuit onze vijf B’s (Bekendheid, Beleving, Beeldkwaliteit, Bereikbaarheid, Beleid) en identificeert sleutelkwesties binnen die clusters. Dit document wordt opgevolgd door een intakegesprek en terreinbezoek.

  1.2 Projectplan

  Tijdens het intakegesprek spitsen we ons toe op de aangegeven sleutelkwesties. Hier doen we de eigenlijke gebieds- en thema-afbakening. We bepalen een prioriteitenlijst en kloppen af welke experten relevant zijn voor de te behandelen thema’s. We gieten deze input in een gedetailleerd projectplan waarmee we toewerken naar een concreet actieplan. Ook hier laten we het document valideren door de gemeente tijdens een mondeling overleg.

 • 2

  De Profploeg werkt transversaal: in een algemene werkgroep overlopen we de voortgang van elk traject met alle experten. In de thematische werkgroepen duiken we in de trajecten gelinkt aan een specifiek afgebakende problematiek

  De Profploeg werkt transversaal: in een algemene werkgroep overlopen we de voortgang van elk traject met alle experten en hanteren we een continue feedbackloop. In de thematische werkgroepen duiken we in de trajecten gelinkt aan een specifiek afgebakende problematiek.

  2.1 Info- en dataverzameling

  De gemeenten krijgen opnieuw huiswerk. Ze gaan aan de slag met de acties die bepaald zijn in het projectplan en verzamelen alle input die relevant kan zijn voor het traject. We vragen hen om bestaande onderzoeken te doorspitten en eventuele nieuwe dataonderzoeken op te starten met hun huidige middelen.

  2.2 Workshops

  Samen met de experten leggen we de start van een eerste interne workshop vast. Deze zal steeds doorgaan met de betrokken diensten van de gemeente en de experten (primaire stakeholders). Hier gaan we in de diepte en proberen lokale hefbomen te identificeren (parteners, kenmerken, …). Nadien betrekken we ook secundaire stakeholders met een externe workshop ( handelaars, verenigingen, bewoners, …).

  2.3 Projectrapport 1

  Met alle input uit de onderzoeksfase en de workshops stellen we een uitgekiend projectrapport op. Dit document is een eerste versie van de lijst met concrete acties waar de gemeente zelf mee aan de slag kan. Dit rapport wordt overhandigd tijdens een evaluatiegesprek over het afgelopen traject.

 • 3

  3.1 Trajectfiche

  De gemeente stak reeds de handen uit de mouwen met behulp van het projectrapport. Alle leerpunten die hier boven water komen (zowel voor als na het projectrapport) verzamelt de gemeente in een trajectfiche. Deze interessante inzichten nemen we mee naar andere trajecten. Deze fiches geven VLAIO ook een duidelijk overzicht.

  3.2 Kennisuitwisseling

  We evalueren aan de hand van het trajectfiche alle gedane acties. Deze kennisuitwisseling gebeurt tussen de tien expertisevelden van de Profploeg. Zo houden we de feedbackloop gaande en passen we die inzichten toe op de toekomstige trajecten.

  3.3 Definitief projectrapport

  De laatste stap in het proces is het opstellen van het definitief projectrapport. Met alle feedback die er kwam in de kennisuitwisseling vormen we de eerste versie van het rapport om. Dit finale document is een handleiding voor de gemeente om op termijn haar sleutelkwesties aan te pakken. Na verloop van tijd doen we een opvolging van elk traject.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail