De profploeg

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wie is de profploeg?

De profploeg is een enthousiaste groep experten uit negen Vlaamse bedrijven en een universiteit. Samen slaan deze (meer dan 30 experten) de  handen in elkaar om jouw gemeente of stad op maat te begeleiden met hun vernieuwende blik.

Quares is coördinator van de profploeg. De ploeg zelf bestaat uit experten van Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, Endeavour, Common Ground, DIFT, Billie Bonkers, The Retail Factory, Traject en Adhemar Law.

We beschrijven hun rol en verantwoordelijken in detail.

Quares

Quares beschikt over een team van 69 vastgoedexperten. Deze deskundigen verleenden reeds (operationeel) advies in retailmanagement op de schaal van zowel een winkel, een kern, als een keten. Zij dekken de hele vastgoedlading: van concept en management tot inzicht in de onderhoudskosten, renovatiebegeleiding en financiering. Met ruime ervaring in herbestemming, stadsdistributie en complexe projecten in zijn geheel, is de coördinatie van de Profploeg in goede handen. 

De verantwoordelijken voor Quares zijn Bart De Smedt (chief innovation officer), Toon Dirckx (mede-coördinator), Jens Casselman (projectmanager), Greet Uyttenhove (projectmanager), Eline Pannecoucke (property en community manager), Mia Van Daele (business development manager & innovation), Tim Moerenhout (consulting & product development) en Nick Wijns (consulting & product development).

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen staat gekend om haar doorgedreven, toegepast onderzoek. Het is een bruggenbouwer die wetenschappelijke expertise inzet voor maatschappelijke vooruitgang. Zo inspireren ze bedrijven en partners met hun baanbrekend onderzoek en vernieuwend onderwijs. De Profploeg helpen ze op vlak van kennismanagement en  evaluatie, maar zetten hierbij ook hun kennis rond vastgoed, retail en stedelijke logistiek in voor de opdracht.

Dr. Joris Beckers en Prof. Dr Ann Verhetsel van het Departement Transport en Economie zullen het proces van de Profploeg ondersteunen. Zij zijn respectievelijk postdoctoraal onderzoeker en hoogleraar Economische Geografie/Regionale Economie. Samen zullen ze een transversaal perspectief over de verschillende kernen mee kunnen vormgeven. Het duo brengt ook een (internationale) benchmark voor wetenschappelijk onderzoek.

PTArchitecten

PTArchitecten (PTA) legt zich toe op de maatschappelijke relevantie van projecten op alle schaalniveaus en op de manier waarop een project kan bijdragen tot zijn context. Deze ambitie vertaalt zich in hun bureauvisie ‘Working within the human context’. PTA ontwikkelde een methode die terugkomt in projecten van verschillende aard en grootte die alles naadloos met elkaar verbindt.

PTArchitecten bestaat uit een team van zeven architecten. Tine Van Herck en Eva Gutscoven zullen hierbij de Profploeg ondersteunen. Tine is als ingenieur-architect en stedenbouwkundige-ruimtelijk planner verantwoordelijk voor het thema stedenbouw. Eva is ingenieur-architect en erfgoeddeskundige met een specifieke expertise inzake het visualiseren van een stedelijke omgeving in 3D.

Endeavour

Endeavour is actief als stadsmaker en neemt deel aan diverse opdrachten die de nadruk leggen op het creëren van een betere, gezondere, inclusieve en duurzame omgeving. Via procesbegeleiding en onderzoek, verbindt en begeleidt Endeavour binnen diverse disciplines de stakeholders in het vormgeven van master-, klimaat-, en beleidsplannen. 

Het team van Endeavour bestaat uit 11 experten waarvan de volgende mee de Profploeg zullen ondersteunen: Jiska Gysels (themacoördinator coöperatieve samenwerkingsconcepten), Jan Denoo (expert stedelijke, experimentele, ruimtelijke ontwikkeling), Tim Devos (vervangend themacoördinator) en Jonas De Maeyer (expert gedragstudies).

Common Ground

Als adviesbureau maakt Common Ground ruimte voor duurzame transitieprojecten in de publieke ruimte. Ze verbinden stakeholders en zetten samenwerkingen op, ze leveren input vanuit expertise en werken heldere communicatie uit naar een breed publiek. Common Ground zal de algemene trajecten leiden en voor ondersteuning zorgen in het thema participatie en proces. 

Dankzij Common Ground kunnen we bouwen op hun 18 experten, waarvan de volgende voor de opdracht zullen ingezet worden: Tom Dumez (projectcoördinator), Inge Dorssers (adviseur strategie en communicatie), Stefanie Cornu (architect & expert pauzelandschapstrategie), Steven Michiels (reserve themacoördinator) en Elke Dolfen (reserve adviseur).

DIFT

Al jarenlang bouwt DIFT aan haar expertise in branding, citymarketing, creatieve concepten en placemaking. Als onderdeel van de Billie Bonkers-familie, ontpoppen zij zich tot de creatieve communicatietak van de Profploeg. Hun strategen en creatieven zetten zich elke dag in om sterke (lokale) merken en campagnes uit te bouwen. Door in het proces de nadruk te leggen op een sterke visuele identiteit voelt de merkervaring gewoon juist.

De vaste DIFT-vertegenwoordigers van de Profploeg zijn Linda Sonck en Tim Synaeve.  Linda is CEO en senior strateeg met een serieus track record op vlak van marketing en campagnes voor non-profit en overheden. Tim is expert belevingsmarketing en met zijn uitgebreide horeca-achtergrond begrijpt hij maar al te goed het uitgangspunt van handelaars en horeca-uitbaters.

Billie Bonkers

De medewerkers van dit communicatiebureau hebben een nogal uitgesproken voorkeur voor opdrachten die bijdragen aan een open maatschappij. Campagnes die uitgaan van duurzame ideeën en gezonde principes én die een meerwaarde bieden op sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk vlak. Ze hebben specifiek een neus voor participatietrajecten, omgevingscommunicatie en nudgingcampagnes. 

De Billies vullen elkaar mooi aan inzake talent, persoonlijkheid en ervaring waarbij ze steeds streven naar de perfecte synergie tussen beleid en communicatie. Voor de Profploeg mogen we rekenen op Marleen Van Der Plas (creatief directeur), Machteld Weyts (communicatiestrateeg & projectmanager), Loes Vermandele (expert branding & participatie), Danny Claes (expert lokale overheden) en Dirk Lauwers (bestuurder).

The Retail Factory

The Retail Factory heeft als core business tellen en meten. Ze achterhalen trends bij bezoekers en passanten: gedragingen in winkels, shoppingcenters, (winkel)straten van steden, gemeenten en locaties (events, stations, markten, …) waar een grote groep mensen zich bevindt en beweegt ... én een belangrijke rol speelt. Op basis van die accurate data kan elke organisatie: de juiste strategische beslissingen nemen, periodes gaan benchmarken en de impact analyseren van (marketing)acties, events, wijzigingen enz.

Het team van The Retail Factory neemt deel aan de Profploeg met de volgende experten: Peter D’Hoore (themacoördinator data, innovatie en groei), Jean Francois Thibaut (manager data-analyse bezoekersstromen), Luc Van Rompaey (business developer) en Gert Trekels (dataexpert stedelijke beleidsvoering).

Traject

Traject is een ultra-dynamisch en professioneel adviesbureau in verkeer en mobiliteit. Sinds 1992 begeleiden ze overheden en private partijen bij het realiseren van verandering in mobiliteit en het verbeteren van bereikbaarheid. De voortdurende interactie tussen ruimte en hun gebruikers speelt zich af op verschillend schaalniveaus. Het is de taak van Traject om op elk van deze niveaus de kwaliteit van de mobiliteitsaspecten te bewaken.

Naast verkeers- en mobiliteitsdeskundigen profileren de Traject-werknemers zich voornamelijk ook als “change makers”. Binnen de Profploeg zullen de volgende personen voor die verandering zorgen: Bram Bruggeman (themacoördinator mobiliteit), Kristof Devriendt (procesbegeleider) en Celine De Bock (projectmedewerker).

Adhemar.law

Adhemar.law is een advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het omgevingsrecht, het vastgoed- en bouwrecht en het bestuursrecht. Binnen deze domeinen bieden ze, op basis van een pragmatische aanpak, volledige dienstverlening aan publieke en private bouwheren, aannemers, architecten studiebureaus en overheden. Adhemar.law stelt haar expertise ook ter beschikking aan collega-advocaten en consultants. 

Het team van Adhemar.law bestaat uit de volgende 6 kernleden met elk een expertise in het vastgoed- en omgevingsrecht: Stefanie Debeuf (themacoördinator juridisch advies), Durkadin Yilmaz (expert omgevingsrecht), Jannick Poets (expert algemeen publiek recht), Joris De Pauw (expert omgevingsrecht), Elke Paenhuysen (expert vastgoed- en bouwrecht) en Laura Thewis (expert omgevingsrecht).

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail