Metrospoorlijn

COOCK+ (Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding)

Terug naar Vervolgstappen

Beroep aantekenen

Werd uw projectvoorstel volgens u niet correct beoordeeld? Dan kan u een herziening van de beslissing aanvragen.

Deze beroepsprocedure geldt voor COOCK projecten en collectief onderzoek clusterprojecten.

Wettelijk kader

De voorwaarden om een herziening aan te vragen worden beschreven in hoofdstuk 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding. U vindt deze ook toegelicht in de referentiedocumenten in de beslissing tot subsidietoekenning.

Welke info vindt u in dit besluit?

Hieronder vindt u een korte toelichting bij de tekst uit het besluit van de Vlaamse Regering. Deze toelichting is enkel informatief en dient niet ter vervanging van de reglementaire tekst die steeds voorrang heeft.

 • 1

  U kan een herziening vragen van volgende beslissingen:

  • Onontvankelijkheid;
  • Weigering van de selectie van de steunaanvraag;
  • Weigering van toekenning van steun
  • Ingebrekestelling
  • Herziening van de steun
  • Terugvordering van steun

  Een verzoek tot herziening is niet mogelijk als een beslissing werd genomen op grond van feiten die direct eenvoudig vastgesteld werden, zoals bijvoorbeeld het niet tijdig indienen van de verslaggeving. 

 • 2

  Een verzoek moet worden ingediend binnen de dertig werkdagen na de kennisgeving van de beslissing. U kan een verzoek tot herziening versturen per mail of per post. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Zet ook uw contactpersoon bij VLAIO in cc. 

 • 3

  Binnen de vijf werkdagen na uw verzoek tot herziening ontvangt u een schriftelijke ontvangstmelding. 

  Het beslissingscomité bij het Fonds voor Innoveren en Ondernemen beslist binnen de zestig werkdagen na ontvangst over uw verzoek. Deze termijn wordt verlengd met dertig werkdagen indien het beslissingscomité beroep doet op een extern deskundige voor bijkomend advies.

  Binnen de twee werkdagen na de beslissing van het beslissingscomité wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail