STEM@VLAIO

De Vlaamse Regering wil de interesse in Vlaanderen rond wetenschap en technologie versterken. Dit om een grotere instroom in STEM-onderwijs en doorstroming naar STEM-functies in het werkveld te realiseren, en tevens ook om de STEM-geletterdheid bij alle burgers te verhogen. 

Vanuit haar kerntaak als actieve netwerkregisseur voor innoveren en ondernemen heeft VLAIO van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen om als STEM-regisseur de diverse initiatieven rond STEM te versterken.

Om onze gunstige economische positie te behouden moeten we blijven inzetten op het stimuleren van een innovatie- en ondernemerschapscultuur. Het aangaan van de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zoals digitalisering, vergrijzing, circulaire economie en klimaatverandering vragen specifieke competenties. Deze transformaties vereisen een specifieke aanpak waarin de opbouw van generieke STEM-competenties moet verweven zijn.

Meer informatie

Erkenning aanvragen en subsidies

Contact

Adres
VLAIO
Telefoon
T0800 20 555
E-mail