Detailhandel

Op deze pagina’s wordt een deel van de inhoud van de vroegere portaalsite van het Kennisnetwerk Detailhandel ontsloten. Die informatie wordt aangevuld met nieuwe studies, rapporten en tools, relevant voor de sector detailhandel en het detailhandelsbeleid. Ook wat de partners van het Stakeholdersplatform Detailhandel (bestaande uit UNIZO, Comeos, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en VLAIO) ter beschikking stellen, krijgt hier een plek.

Informatie

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

E-mail