Vlaams beschermingsmechanisme 12

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoeveel bedraagt het Vlaams beschermingsmechanisme 12?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld (status per 1/1/2022)

De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en wordt berekend op de omzet, exclusief btw, uit prestaties opgenomen in de btw-aangifte(s) van het referentiekwartaal in 2019.

Het steunbedrag wordt geproratiseerd op basis van het aantal kalenderdagen van de subsidieperiode ten opzichte van het aantal kalenderdagen van het eerste kwartaal.

Voor de ondernemingen die steun krijgen voor de verplichte sluitingsperiode wordt het steunbedrag geproratiseerd op basis van het aantal kalenderdagen van de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van het aantal kalenderdagen van het eerste kwartaal 2022. Ze kunnen ook voor de ganse toepasselijke subsidieperiode steun vragen indien ze aan de vereisten inzake omzetdaling voldoen.

Het steunpercentage bedraagt 10%. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de steun gehalveerd.

De maximale steun bedraagt:

  • € 33.750 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
  • € 67.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers
  • € 180.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling  van 50 werknemers of meer

Het aantal werknemers is gebaseerd op de personeelsklasse waartoe een onderneming behoort volgens de laatst beschikbare RSZ-personeelsklasse in de VKBO.

Dit maximale steunbedrag wordt bepaald a rato van :

  • het aantal kalenderdagen van de toepasselijke subsidieperiode ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het eerste kwartaal 2022 bij steun wegens omzetdaling
  • het aantal kalenderdagen in de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het eerste kwartaal 2022 bij steun wegens verplichte sluiting.

Raadpleeg de lijst met keuzemogelijkheden voor het indienen van de aanvraag per activiteit en de maximale steunbedragen die toegekend kunnen worden afhankelijk van de activiteit en de RSZ-personeelsklasse.

Er wordt voor deze periode geen minimumbedrag voorzien. Er wordt enkel steun toegekend op de werkelijk gerealiseerde omzet in de referteperiode.

Zelfstandigen in bijberoep (status per 1/1/2022)

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Een startende zelfstandige die in 2019 geen volledig beroepsinkomen heeft, wordt gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen gelet op het verwachte beroepsinkomen, vermeld in het financieel plan.

Voorwaarde voor steun: geopend zijn

Met uitzondering van de ondernemingen die hun zaak verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2021 en van de ondernemingen die binnen de subsidieperiode gesloten zijn wegens de normale jaarlijkse verlofperiode, moeten ondernemingen open zijn om deze steun te kunnen genieten.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon