Vlaams beschermingsmechanisme 12

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wie heeft recht op het Vlaams beschermingsmechanisme 12?

Het Vlaams beschermingsmechanisme 12 is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2021 inzake het coronavirus geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de subsidieperiode, zijnde de periode van exploitatiebeperkingen binnen het eerste kwartaal van 2022, en die een omzetdaling van minstens 30% in het volledige eerste kwartaal van 2022 kan aantonen op basis van de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) van het eerste kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2019.

De subsidieperiode wordt bepaald op basis van de exploitatiebeperkingen die binnen het eerste kwartaal van 2022 gelden. Wanneer de coronavirusmaatregelen in het eerste kwartaal van 2022 gewijzigd worden door het Overlegcomité in toepassing van onder meer de coronabarometer, wordt de subsidieperiode per activiteit aangepast.

Als referentieperiode geldt de overeenstemmende periode in 2019.

Enkel ondernemingen die actief zijn in één van volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

 • de uitbating van een feestzaal: een uitbating van een locatie in een gebouw of aangelanden ervan of op een vervoermiddel, die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor het organiseren van feesten en waar hoofdzakelijk dranken en spijzen worden geleverd in eigen beheer of via een externe cateraar;
 • de uitbating van een vakantieverblijf: de uitbating van een toeristisch logies dat op 1 januari 2022 bij Toerisme Vlaanderen als vakantiewoning met meer dan 15 slaapplaatsen aangemeld is als vakantiewoning conform het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies of van een vakantiepark dat beschikt over een verplicht gesloten subtropisch zwembad of binnenspeeltuin ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en dat op 1 januari 2022 bij Toerisme Vlaanderen aangemeld is als vakantiepark conform het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;
 • de uitbating van een jeugdverblijf: de uitbating van een verblijf dat op 1 januari 2022 door Toerisme Vlaanderen als sociaal-toeristisch verblijf erkend is als een jeugdverblijfcentrum of een hostel conform het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”;
 • sociaal-culturele activiteiten: binnenactiviteiten in het kader van sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk;
 • de uitbating van een reisbureau: de uitbating van een reisbureau dat of een reisorganisator die instaat voor het aanbieden en organiseren van reizen, waarbij onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen worden voorzien, alsook het organiseren en regelen van reizen op maat van de klant;
 • de activiteiten met betrekking tot personenvervoer: de verzorging van personenvervoer via autocars en autobussen voor excursies, reizen en schooluitstappen en via een taxi, met inbegrip van luchthavenvervoer, waarvoor een vergunning is verleend;
 • event- of cultuuractiviteiten: de activiteiten van een onderneming waarvan de hoofdactiviteit in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 bestaat in het organiseren van events, feesten en voorstellingen of een onderneming die op contractuele basis de toelevering verzekert van goederen of diensten aan deze organisatoren, al dan niet onder de vorm van verhuur. Onder hoofdactiviteit wordt verstaan: de activiteit die is opgenomen als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de RSZ- of btw-NACE-code en die meer dan 50% van de omzet vertegenwoordigt;
 • de uitbating van een event- of cultuurzaal: de uitbating van een theater-, concert- of eventzaal of een cultureel centrum waar event- of cultuuractiviteiten, zoals hiervoor vermeld,  plaatsvinden;
 • de uitbating van een nachtwinkel: de uitbating van een winkel waarvoor een vergunning is verkregen en waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, die op duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt en die een verplicht sluitingsuur ingevolgde de coronamaatregelen heeft;
 • sportactiviteiten: sportactiviteiten waarbij de aanwezigheid van publiek verboden of beperkt is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen;
 • de uitbating van een bioscoop: de uitbating van een uitgaansgelegenheid waar films worden vertoond die bestaat uit één of meerdere zalen waar verschillende films gedraaid worden;
 • de uitbating van een discotheek of dancing: de uitbating van een uitgaansgelegenheid die bestaat uit een of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek;
 • de uitbating van een binnenspeeltuin: de uitbating van een indoorplek waar kinderen kunnen spelen en die is voorzien van toestellen voor sport en spel;
 • de uitbating van een recreatiepark: de uitbating van een pretpark, dierenpark of -tuin waarvan de binnenruimten niet toegankelijk zijn wegens de coronavirusmaatregelen;
 • de uitbating van een recreatieve ruimte: de uitbating van een inrichting voor lasergames en paintballgames, een bowlingzaal, escaperooms, een snookerzaal, een dartszaal, een biljartzaal, een indoor trampolinepark of een subtropisch zwembad;
 • de uitbating van een kansspelzaak: de uitbating van een casino, speelautomatenhall of wedkantoor.

De ondernemingen dienen aanvullend ook te beschikken over een RSZ- of btw-NACE-code in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) die overeenstemt met  de activiteit van de getroffen onderneming. Hierna de overeenstemmende NACE-codes per activiteit:

de uitbating van een feestzaal

56210 Catering
56290 Overige eetgelegenheden
50300 Personenvervoer over binnenwateren
50100 Personenvervoer over zee- en kustwateren

de uitbating van een vakantieverblijf

55202 Vakantieparken
55203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen

de uitbating van een jeugdverblijf

55201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra

sociaal-culturele activiteiten

94991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk
94999 Overige verenigingen, n.e.g.

de uitbating van een reisbureau

79110 Reisbureaus
79120 Reisorganisatoren

activiteiten met betrekking tot personenvervoer

49310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49320 Exploitatie van taxi’s
49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.

event- of cultuuractiviteiten

56210 Catering
74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten
77291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
77292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten e.a.
77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77296 Verhuur en lease van bloemen en planten
77299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
77392 Verhuur en lease van tenten
77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
79909 Overige reserveringsactiviteiten
82300 Organisatie van congressen en beurzen
90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
90022 Ontwerp en bouw van podia
90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
90042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

de uitbating van een event- of cultuurzaal

90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
90042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

de uitbating van een nachtwinkel

47112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
47113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m²)

sportactiviteiten

93110 Exploitatie van sportaccommodaties
93121 Activiteiten van voetbalclubs
93122 Activiteiten van tennisclubs
93123 Activiteiten van overige balsportclubs
93124 Activiteiten van wielerclubs
93125 Activiteiten van vechtsportclubs
93126 Activiteiten van watersportclubs
93127 Activiteiten van paardensportclubs
93128 Activiteiten van atletiekclubs
93129 Activiteiten van overige sportclubs
93191 Activiteiten van sportbonden en -federaties
93199 Overige sportactiviteiten, n.e.g.

de uitbating van een bioscoop

59140 Vertoning van films

de uitbating van een discotheek of dancing

56302 Discotheken, dancings en dergelijke

de uitbating van een binnenspeeltuin

93212 Exploitatie van pret- en themaparken
93299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

de uitbating van een recreatiepark

91041 Botanische tuinen en dierentuinen
93212 Exploitatie van pret- en themaparken
93299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

de uitbating van een recreatieve ruimte

93110 Exploitatie van sportaccommodaties
93299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
93291 Exploitatie van snooker- en biljartzalen

de uitbating van een kansspelzaak

92000 Loterij en kansspelen

Voor de sectoren personenvervoer en event- of cultuuractiviteiten kan VLAIO bepalen, indien de onderneming niet beschikt over een overeenstemmende NACE-code op RSZ- of btw-niveau, of de werkelijke activiteit van de onderneming tot de in aanmerking komende activiteiten behoort zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering.

Ook wanneer een onderneming, ongeacht de activiteit opgenomen in het toepassingsgebied, niet over een overeenstemmende NACE-code beschikt op RSZ- of btw-niveau omdat ze geen RSZ-tewerkstelling heeft en niet btw-plichtig is, bepaalt VLAIO of de onderneming subsidiabele activiteiten uitbaat.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet het gevolg is van de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2021 die nog gelden in de subsidieperiode, komen niet in aanmerking voor steun.

Subsidiabele periode per activiteit

De periode met exploitatiebeperkingen vastgelegd per activiteit

activiteit

subsidieperiode

de uitbating van een feestzaal

01/01/2022 -  28/02/2022

de uitbating van een vakantieverblijf

01/01/2022 - 28/02/2022

de uitbating van een jeugdverblijf

01/01/2022 - 28/02/2022

sociaal-culturele activiteiten

01/01/2022 - 17/02/2022

de uitbating van een reisbureau

01/01/2022 - 28/02/2022

de activiteiten met betrekking tot personenvervoer via autocars en autobussen

01/01/2022 - 28/02/2022

de activiteiten met betrekking tot personenvervoer via een taxi

01/01/2022 - 17/02/2022

event- of cultuuractiviteiten

01/01/2022 - 06/03/2022

de uitbating van een event- of cultuurzaal

01/01/2022 - 06/03/2022

de uitbating van een nachtwinkel

01/01/2022 - 17/02/2022

sportactiviteiten

01/01/2022 - 17/02/2022

de uitbating van een bioscoop

01/01/2022 - 17/02/2022

de uitbating van een discotheek of dancing

01/01/2022 - 06/03/2022

de uitbating van een binnenspeeltuin

01/01/2022 - 17/02/2022

de uitbating van een recreatiepark

01/01/2022 - 17/02/2022

de  uitbating van een recreatieve ruimte

01/01/2022 - 17/02/2022

de uitbating van een kansspelzaak

01/01/2022 - 17/02/2022

Ondernemingen die één van volgende activiteiten uitbaten in Vlaanderen kunnen eveneens kiezen om de aanvraag in te dienen voor de periode van verplichte sluiting van de uitbating en moeten in dat geval de omzetdaling niet aantonen.

De periode van verplichte sluiting per activiteit

activiteit

sluitingsperiode

de uitbating van een discotheek of dancing

01/01/2022 – 17/02/2022

de uitbating van een binnenspeeltuin

01/01/2022 - 27/01/2022

de uitbating van een recreatieve ruimte

01/01/2022 - 27/01/2022

de uitbating van een kansspelzaak

01/01/2022 - 27/01/2022

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je op 1 januari 2022 tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78 
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) 
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met rechtspersoonlijkheid met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Een startende zelfstandige die in 2019 geen volledig beroepsinkomen heeft, wordt gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen gelet op het verwachte beroepsinkomen, vermeld in het financieel plan.

Algemene voorwaarden

 • De onderneming of zelfstandige is volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op 1 januari 2022 actief.
 • Ondernemingen die zich op het moment van de aanvraag of van uitbetaling van de steun in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft op 1 januari 2022 een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • managementvennootschappen;
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • de ondernemingen die op 1 januari 2022 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • ondernemingen die reeds op 31 december 2019 in moeilijkheden waren, zoals vermeld in lid 22, c, en c bis, van de tijdelijke kaderregeling COVID-19;
 • de ondernemingen die op het moment van de subsidieaanvraag een insolventieprocedure, vermeld in artikel I.22, 1°, van het Wetboek van economisch recht, hebben lopen of gedagvaard zijn door de RSZ als vermeld in de VKBO;
 • de kredietinstellingen en de financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België
 • de ondernemingen die niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem conform artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 2bis van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen.
 • ondernemingen die vrijwillig gesloten zijn in de subsidieperiode, tenzij de onderneming gesloten is ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting of verplicht gesloten is ingevolge de coronamaatregelen

Welke omzetdaling moet je aantonen om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel?

De omzetdaling is de daling van de omzet, exclusief btw, op basis van de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Als referentieperiode geldt het  overeenstemmende kwartaal in 2019.

De onderneming dient in de subsidieperiode een omzetdaling, exclusief btw, van minstens 60% aan te tonen ten opzichte van de omzet, exclusief btw, van dezelfde periode in 2019, namelijk de referentieperiode. De subsidieperiode wordt bepaald op basis van de exploitatiebeperkingen die binnen het eerste kwartaal van 2022 gelden voor de onderneming (zie tabel periode met exploitatiebeperkingen vastgelegd per activiteit). Deze omzetdaling dient geattesteerd te worden door een erkende externe boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor die zich hiervoor baseert op de omzet zoals opgenomen in de btw-aangiftes.

Bijkomend dient de onderneming een omzetdaling van minstens 30% in het volledige eerste kwartaal 2022 aan te tonen op basis van de btw-aangifte(s) van het eerste kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2019.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van:

1° de ontvangstbewijzen van de btw-kwartaalaangiftes of de btw-maandaangiftes in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022 en in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2019.

2° een verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of een accountant over de omzet in de subsidieperiode, exclusief btw, volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes. Als referentieperiode geldt de overeenstemmende periode in 2019.

Ondernemingen die nog niet gestart waren op 1 januari 2019 tonen de omzetdaling in 2022 aan op basis van het financieel plan opgesteld bij de opstart van de onderneming. Om de omzetdaling te bepalen wordt de omzet uit prestaties gerealiseerd in het eerste kwartaal 2022 en in de voormelde subsidieperiode in 2022 vergeleken met de omzet uit verwachte prestaties zoals opgenomen in het financieel plan voor het eerste kwartaal 2022 en de voormelde subsidieperiode in 2022.

Ondernemingen die verplicht gesloten activiteiten uitbaten kunnen ook de aanvraag indienen voor de periode van verplichte sluiting zonder dat ze daarvoor een omzetdaling moeten aantonen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon