Wijzigingen aan Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies

De lijst met toegestane opleidingen en adviezen rond beroepsspecifieke competenties kan je sinds kort niet enkel raadplegen in pdf maar nu ook via een online lijst. Meer informatie over de invulling van alle thema’s en concrete voorbeelden kan je terugvinden op de website van de kmo-portefeuille

Je kan als kmo voor opleiding of advies binnen het thema ‘duurzaamheid - energie-efficiëntie’ vanaf 1 april 2023 een hoger steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen 45% steun, middelgrote ondernemingen 35%. Dezelfde verhoging is al van toepassing voor cybersecurity.

Vanaf januari 2023 wordt de kmo-portefeuille inhoudelijk gerichter ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Daarnaast wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. Meer informatie in het nieuwsbericht Hervorming kmo-portefeuille.

De kmo-portefeuille zal worden hervormd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. Meer informatie in het nieuwsbericht Bijsturing kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille, de coronamaatregelen en de ecologiepremie+ zijn voor de aanvraagprocedure gekoppeld aan het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. In de periode tussen oktober en december zullen zo’n 90.000 gebruikers via verschillende e-mails verwittigd worden dat hun rechten vervallen. Heb jij ook verschillende e-mails ontvangen, dan kan je in dit nieuwsbericht Gebruikersrechten digitale steunmaatregelen vervallen: dit moet je doen lezen of je al dan niet actie moet ondernemen.