Wijzigingen aan Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (crowdlending)

Door de jaarlijkse indexering is dit bedrag verhoogd tot € 15.860 voor aanslagjaar 2021. Deze maatregel kan in het Vlaams Gewest worden toegepast bij de volgende crowdfundingplatformen: Bolero Crowdfunding, Ecco NovaLookandfin, Crowdfundingmechelen.beLITA.coSpreds en WinWinner (nieuw sinds februari 2020). 
Gewijzigd op
Deze maatregel werd aangepast door het KB van 28 juni 2019 (BS 8 juli 2019). Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de kredietnemer jaarlijks documenten bezorgen aan de kredietgever. Een afschrift hiervan kan vanaf 1 januari 2020 enkel nog via elektronische weg worden bezorgd aan de Administratie.
Gewijzigd op
Door de jaarlijkse indexering is dit bedrag verhoogd tot € 15.630 voor aanslagjaar 2020.
Gewijzigd op
Door de jaarlijkse indexering is dit bedrag verhoogd tot € 15.320 voor aanslagjaar 2019.
Gewijzigd op
Deze maatregel kan enkel toegepast worden als het project wordt uitgevoerd op een platform dat is vergund (erkend) door de FSMA. Op 1 september 2017 zijn dit de platformen die ook een Nederlandstalige site aanbieden en zich richten op projecten in het Vlaams Gewest: Bolero Crowdfunding ,Lookandfin, Crowdfundingmechelen.be en MyMicroInvest. De andere platformen kan u raadplegen via deze link www.fsma.be/nl/crowdfunding-1 (nieuwe weblink).
Gewijzigd op