Wijzigingen aan Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (crowdlending)

Op 29 maart werd de 'Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis (1)' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin kan je de omzetting terugvinden van een EU-richtlijn die de drempelbedragen van jaaromzet en balanstotaal aanpast om de grootteklasse van een onderneming te bepalen. De Europese Commissie wil daarmee het effect van de inflatie in aanmerking nemen. Deze nieuwe drempelwaarden zijn van toepassing op boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2023. Voor een vennootschap die haar boekhouding per kalenderjaar voert, zijn de nieuwe criteria dus reeds van toepassing op het lopende boekjaar. 

Door jaarlijkse indexering is dit bedrag verhoogd tot € 16.270 voor aaanslagjaar 2025.

Om van dit fiscaal voordeel te genieten moet het gaan om een erkend crowdfundingplatform. Sinds 4 april 2022 hebben deze crowdfundingplatformen (nu vergund als Alternatieve-financieringsplatformen), een vergunning nodig als 'crowdfundingdienstverlener'. Ook de gereglementeerde ondernemingen (kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) moeten voortaan beschikken over deze vergunning. Dit is een gevolg van de Europese crowdfundingverordening. De bestaande platformen hebben tot 10 november 2022 de tijd om een nieuwe vergunning aan te vragen als crowdfundingdienstverlener bij de autoriteit FSMA. Dit geldt ook voor de erkende crowdfundingplatformen in het kader van de fiscale voordelen Tax Shelter voor startende ondernemingen en Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven).

De Regering heeft de jaarlijkse indexering van enkele belastingverminderingen en belastingvrijstellingen voor de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023 bevroren. Dit geldt ook voor deze maatregel. Op de intresten die jaarlijks worden ontvangen uit deze leningen (van minimaal 4 jaar) moet geen roerende voorheffing worden betaald op de eerste schijf van € 9.965 per jaar (basisbedrag). Door toepassing van deze bevriezing is dit € 15.630 voor aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2024. Een overzicht van de bevroren geïndexeerde bedragen kan je terugvinden op de website van FOD Financiën.

Door de jaarlijkse indexering is dit bedrag verhoogd tot € 15.860 voor aanslagjaar 2021. Deze maatregel kan in het Vlaams Gewest worden toegepast bij de volgende crowdfundingplatformen: Bolero Crowdfunding, Ecco NovaLookandfin, Crowdfundingmechelen.beLITA.coSpreds en WinWinner (nieuw sinds februari 2020).