Werkbaar werk steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 9 mrt 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
werkbaar werk
Subsidies (via oproep)
steunpercentage en bedrag varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Werkbaar werk is van belang voor zowel werknemers, ondernemers als organisaties. Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek. Om dit te verwezenlijken, voorziet de overheid verschillende steunmaatregelen rond de thema's stress en burn-out preventie alsook werkbaar werk.

Op deze pagina bieden we een overzicht van de belangrijkste steunmogelijkheden.

Proeftuin Industrie 4.0 Technologie voor Werkbaar werk

Via dit proeftuinproject zal onderzocht worden hoe industrie 4.0-technologieën (zoals exo-skeletten, cobots en digitale werkinstructies) ingezet kunnen worden om de werkbaarheid van jobs te verhogen. Het doel is om de werkbaarheid van jobs te verbeteren en meer mensen aan de slag te houden op de krappe arbeidsmarkt van vandaag. Het project wil over een periode van drie jaar tot 750 ondernemingen diepgaand inspireren en aanzetten tot implementaties op de werkvloer. Binnen het kader van de proeftuin krijgen bedrijven kosteloos een breed sensibiliserend advies via workshops en ook diepgaander oriënterend advies voor het ontwikkelen van een strategisch plan.

In het nieuwsbericht Nieuwe proeftuin voor meer werkbaar werk vind je meer informatie over deze proeftuin. 

Burn-out preventie

Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk

De Federale overheid organiseerde de voorbije twee jaar ook een oproep die voorzag in subsidies voor pilootprojecten voor de preventie van burn-outs Pilootproject voor geïntegreerd preventiebeleid burn-out. Deze projecten zijn echter afgelopen. Op 25 maart 2021 lanceerde de federale overheid het programma mentale veerkracht (Mental Health @ work). 

Kmo-portefeuille

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille van VLAIO een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op de kmo-portefeuille. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Dit past binnen het thema personeelsmanagement, subthema arbeidsorganisatie.

Adviezen en opleidingen voor leidinggevenden over werkbaar werk of het uitwerken van een welzijnsbeleid kunnen eveneens worden gesteund binnen het thema personeelsmanagement, subthema’s arbeidsorganisatie en/of sociale wetgeving.

Opleidingen rond stress en burnoutpreventie voor werknemers kunnen sinds 1 januari 2023 niet langer gesteund worden via de kmo-portefeuille.

Meer informatie over de Kmo-portefeuille.

Projectoproep vitaal en gezond telewerken

Via deze projectoproep kunnen innovatieve projecten die bijdragen tot de mentale en fysieke gezondheid van de telewerker van de toekomst een financiële ondersteuning krijgen. De oproep richt zich enerzijds naar ondernemingen, uit de profit en social profit. Maar ook organisaties die iets kunnen bijdragen aan de gezondheid van werknemers, vanuit hun ligging, opdracht of werking, kunnen een voorstel indienen.

Het budget dat ieder geselecteerd project toegekend krijgt, wordt vooraf niet vastgelegd. Er is in totaal € 1.530.000 beschikbaar voor goedgekeurde projectoproepen, waarbij gemikt wordt op een beperkt aantal kwaliteitsvolle projecten. Projectvoorstelen indienen kon tot 30 september 2021.

Meer informatie over de indieningsprocedure vind je op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven

Werkbaarheidscheque

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.  Aanvragen zijn mogelijk tot 30 november 2023.

Meer informatie over de werkbaarheidscheque. 

Oproepen Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verstrekt in Vlaanderen subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken.Er wordt steeds  met oproepen gewerkt.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

De-minimis

Bepaalde maatregelen in deze overzichtsmaatregel vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis. Dit is het geval voor de kmo-portefeuille, werkbaarheidscheque en sommige ESF- oproepen.

Contact

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geeft heel wat tools en advies op www.werkbaarwerk.be

Europa WSE (ESF) bundelde daarnaast ook informatie over dit thema op haar website Werkbaar Werk. Je vindt er ook de verschillende actieprogramma's die ze hierrond ondernemen terug.

Op de website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk is ook meer informatie over onze meer preventiemaatregelen terug te vinden. 

Afdeling / Dienst
Afdeling ESF & Duurzaam ondernemen
Adres

Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
België