Werkbaar werk steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 15 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
werkbaar werk
Subsidies (via oproep)
steunpercentage en bedrag varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Werkbaar werk is van belang voor zowel werknemers, ondernemers als organisaties. Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek. Om dit te verwezenlijken, voorziet de overheid verschillende steunmaatregelen rond de thema's stress en burn-out preventie alsook werkbaar werk.

Op deze pagina bieden we een overzicht van de belangrijkste steunmogelijkheden.

Proeftuin Industrie 4.0 Technologie voor Werkbaar werk

Via dit proeftuinproject zal onderzocht worden hoe industrie 4.0-technologieën (zoals exo-skeletten, cobots en digitale werkinstructies) ingezet kunnen worden om de werkbaarheid van jobs te verhogen. Het doel is om de werkbaarheid van jobs te verbeteren en meer mensen aan de slag te houden op de krappe arbeidsmarkt van vandaag. Het project wil over een periode van drie jaar tot 750 ondernemingen diepgaand inspireren en aanzetten tot implementaties op de werkvloer. Binnen het kader van de proeftuin krijgen bedrijven kosteloos een breed sensibiliserend advies via workshops en ook diepgaander oriënterend advies voor het ontwikkelen van een strategisch plan.

In het nieuwsbericht Nieuwe proeftuin voor meer werkbaar werk vind je meer informatie over deze proeftuin. 

Competentiechecks

Sinds 1 januari 2023 bestaat het systeem van competentiechecks en dit nog tot eind december 2024. Tijdens deze periode kunnen kleine en middelgrote ondernemingen (incl. vzw's met economische activiteit) begeleid worden via aangestelde dienstverleners, binnen 5 percelen met daarbij elk eigen afgebakende bedrijfsactiviteiten. Hierbij gaat een dienstverlener met werknemers en werkgevers in gesprek om de concrete noden en vragen in kaart te brengen. Op die manier kan de onderneming maatgericht aan de slag gaan met competentiedenken. Op basis van de noden en vragen wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld om de nodige veranderingen te realiseren. Het begeleidingstraject eindigt met een actieplan rond welke praktijken verankerd werden en hoe de onderneming hiermee toekomstgericht verder aan de slag zal gaan.

Wens je als geïnteresseerde kmo meer informatie over dit initiatief of wil je deelnemen aan een begeleiding, neem dan zeker contact op met Europa WSE of één van de dienstverleners. Deze vind je terug op de website van Europa WSE

Kmo-portefeuille

Kmo's (geen vzw's) kunnen via de kmo-portefeuille van VLAIO een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op de kmo-portefeuille. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Dit past binnen het thema personeelsmanagement, subthema arbeidsorganisatie.

Adviezen en opleidingen voor leidinggevenden over werkbaar werk of het uitwerken van een welzijnsbeleid kunnen eveneens worden gesteund binnen het thema personeelsmanagement, subthema’s arbeidsorganisatie en/of sociale wetgeving.

Opleidingen rond stress en burnoutpreventie voor werknemers kunnen sinds 1 januari 2023 niet langer gesteund worden via de kmo-portefeuille.

Meer informatie over de Kmo-portefeuille.

Burn-out preventie

Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk

De Federale overheid organiseerde de voorbije twee jaar ook een oproep die voorzag in subsidies voor pilootprojecten voor de preventie van burn-outs Pilootproject voor geïntegreerd preventiebeleid burn-out. De meeste van deze projecten zijn echter afgelopen. 

Sinds 2019 leidt Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, in dit kader een pilootproject voor de secundaire preventie van burn-out voor de ziekenhuis- en banksector. ​Dit begeleidingstraject is volledig gratis. Aanmelden hiervoor kan nog steeds via de website van Fedris, ook in 2024.

Op 25 maart 2021 lanceerde de federale overheid het programma mentale veerkracht (Mental Health @ work). Het netwerk levert input voor de centrale website ikvoelmegoedophetwerk.be.

Werkbaarheidscheque

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofit sector tot € 9.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. In 2024 zijn aanvragen mogelijk tot en met 31 juli 2024 of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

Meer informatie over de werkbaarheidscheque. 

Oproepen Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verstrekt in Vlaanderen subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Er wordt steeds met oproepen gewerkt.

Andere initiatieven

Projecten en initiatieven rond preventie van psychosociale risico's bij zelfstandigen

In het kader van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk lanceerde minister van Zelfstandigen en kmo's in 2022 een oproep voor het indienen van projecten of initiatieven die inzetten op preventie van psychosociale risico’s op het werk bij zelfstandigen. De oproep was gericht aan de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen en kende subsidies toe aan concrete, realistische en praktische initiatieven en projecten voor alle types van zelfstandigen die focussen op primaire en secundaire preventie van psychosociale risico’s gelinkt aan de activiteiten van zelfstandigen.

Uit de verschillende kandidaatstellingen werden de projecten van Liantis Sociaal Verzekeringsfonds, Caisse d’Assurance sociales UCM en Acerta Sociaal Verzekeringsfonds geselecteerd. Zo lanceerde Acerta het initiatief: ‘Veerkrachtig Ondernemen’. Dat bestaat uit een welzijnsbarometer die elk kwartaal peilt naar de mentale gezondheid van ondernemers én concrete tips om te werken aan hun psychosociaal welbevinden. Daarnaast ontwikkelde Acerta in samenwerking met IDEWE een wetenschappelijke zelfscan en een e learning platform waarmee de zelfstandige aan de slag kan: www.zelfstandigezonderstress.be.

Loopbaanbegeleiding voor zelfstandigen

Ook zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor loopbaanbegeleiding. Meer informatie kan je terugvinden in onze Expertisedatabank.

De-minimis

Bepaalde maatregelen in deze overzichtsmaatregel vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 300.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis. Dit is het geval voor de kmo-portefeuille, werkbaarheidscheque en sommige ESF- oproepen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geeft heel wat tools en advies op www.werkbaarwerk.be

Europa WSE (ESF) bundelde daarnaast ook informatie over dit thema op haar website Werkbaar Werk. Je vindt er ook de verschillende actieprogramma's die ze hierrond ondernemen terug.

Op de website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk is ook meer informatie over onze meer preventiemaatregelen terug te vinden. 

Afdeling / Dienst
Afdeling ESF & Duurzaam ondernemen
Adres

Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
België