Europees Sociaal Fonds (ESF Vlaanderen)

Laatst gewijzigd op 12 jul 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & soms grote ondernemingen
Voor wat
projecten gericht op de arbeidsmarkt ( opleiding, verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt, ...)
Subsidies via oproepen
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds én cofinanciering van de Vlaamse overheid, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken.

 

Momenteel lopen er 2 oproepen gericht naar ondernemingen: De oproep 469: Cyber Security (deadline 20 september 2019) staat open voor organisaties die een opleidingsaanbod gericht op ondernemingen (en werknemers) willen ontwikkelen om hun maturiteit op het vlak van cybersecurity (CS) te verhogen. Ook individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen CS-opleidingstraject tot stand willen brengen, kunnen een project indienen. De oproep 467: Artificial Intelligence (deadline 20 september 2019) staat open voor zowel organisaties, die een opleidingsaanbod rond Artificiële intelligentie (AI) gericht op ondernemingen (en werknemers) willen ontwikkelen, als individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen AI-opleidingstraject tot stand willen brengen. Hierover wordt nog een infosessie georganiseerd op 29 augustus 2019 te Brussel

Wie komt in aanmerking

Elke publieke of privaatrechtelijke organisatie (kmo’s of vzw) kan een projectvoorstel indienen op voorwaarde dat het kadert binnen een openstaande oproep. Aan éénmanszaken kan er in principe geen ESF-steun verleend worden.  

Vanwege het partnerschapsbeginsel waaruit het ESF vertrekt, kunnen sommige oproepen de oprichting van een partnerschap vereisen. De promotor of indiener van het project staat aan het hoofd van dit partnerschap.

Wat komt in aanmerking

Doelstelling

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. De focus van het ESF ligt op de doelstelling “smart, sustainable, inclusive and non-discriminatory employment market” met een speciale aandacht voor:

  • het opleiden van goede werknemers en creëren van duurzame jobcreatie (‘smart’ and sustainable job growth);

  • tegengaan van discriminatie op de werkvloer (non-discriminatie);

  • het verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde doelgroepen (inclusieve arbeidsmarkt).

Prioriteiten in Vlaanderen

Vlaanderen vertaalde bovengenoemde doelstellingen naar de volgende prioriteiten:

  • Bevordering van projecten voor duurzame, hoogwaardige banen en arbeidsmobiliteit alsook investeringen in onderwijs, training en levenslang leren:  deze activiteiten zijn een aanvulling op het Vlaamse loopbaanbeleid dat een effectievere arbeidsmarkt tot doel heeft. De ESF-projecten zullen zich in het bijzonder richten op de cruciale overgangsmomenten in de individuele loopbaan.
  • Ondersteuning van sociale integratie, gelijkheid en projecten voor armoedebestrijding: de projecten richten zich op de trajecten binnen werk en maatschappij voor de voornaamste risicogroepen.
  • Actief ouder worden: de structurele maatregelen om ouderen aan te moedigen om te blijven werken of met een nieuwe baan te beginnen, zullen op federaal en Vlaams niveau worden bevorderd. ESF-projecten voor deze prioriteit zullen hier een aanvulling op zijn. Hierdoor wordt het voor bedrijven gemakkelijker om oudere werknemers een aantrekkelijke omgeving te bieden.

Omvang steun

Bij ESF wordt steeds gewerkt met oproepen. De steunpercentages en bedragen verschillen per oproep en worden steeds vermeld bij elke oproepfiche. 

De financiering die het Europees Sociaal Fonds toekent aan een project is steeds aanvullend aan de inbreng vanuit de private sector of andere (publieke) bronnen. Het percentage varieert, maar de bijdrage vanuit Europa is altijd begrensd op 50%.

De-minimis

De toegekende subsidie binnen een oproep valt soms onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit wordt steeds vermeld in de oproepfiche die je kan terugvinden bij elke oproep. Meer informatie over de Euopese de-minimis-regelgeing kan je terugvinden op www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis.

Aanvraagprocedure

Het ESF werkt steeds met oproepen. Informatie over de lopende oproepen kan je terugvinden op www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen. Er worden per oproep doorgaans verscheidene infosessies georganiseerd, terug te vinden op dezelfde pagina.

Een aanvraag indienen gebeurt via de online webapplicatie

Meer informatie over hoe je een project moet indienen kan je vinden op www.esf-vlaanderen.be/nl/wat-een-project-en-hoe-indienen.