Sport en bewegen steunmaatregelen

Laatst gewijzigd op 29 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
sportgerelateerde initiatieven
Subsidie
steunpercentage en bedrag varieert per maatregel

Wat houdt de maatregel in

Ook de overheid erkent het belang van sporten en bewegen en voorziet daarom (financiële) ondersteuning aan investeringen en innovatie in deze sector alsook initiatieven op het werk.

Deze steun is voornamelijk gericht naar verenigingen. Een aantal steunmogelijkheden staan echter ook open voor ondernemers. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Subsidies sportinfrastructuur

Omdat kwalitatieve sportinfrastructuur een basisvoorwaarde is om een sport te kunnen beoefenen, organiseert Sport Vlaanderen tweemaal per jaar een projectoproep om subsidies toe te kennen aan initiatiefnemers die 'bovenlokale sportinfrastructuur' in Vlaanderen wensen te verbeteren of te realiseren. 

Zowel private als publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen, ook ondernemers.

Alleen sportgerelateerde investeringskosten die rechtstreeks verband houden met het ontwerp, de bouw of renovatie, het bouwkundige en technische onderhoud en de exploitatie van de sportinfrastructuur, in functie van de sportbeoefening, komen in aanmerking als subsidieerbare investeringskosten. De minimale investeringswaarde aan sportgerelateerde investeringskosten bedraagt € 533.403, exclusief btw. 
De sportinfrastructuur die gerealiseerd wordt, kan voor maximaal 30% van het investeringsbedrag gesubsidieerd worden. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 1.350.000.

Enkel bovenlokale projecten komen in aanmerking. Om dit te bepalen wordt het project op 8 criteria beoordeeld. Raadpleeg de presentatie en video-opname voor meer informatie.

In 2024 kan je slechts eenmaal een aanvraag tot subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur indienen en dit tot uiterlijk 31 maart 2024. 

Meer informatie op de website van Sport Vlaanderen Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur.

Subsidies sportevenementen

Omdat sportevenementen mensen aanzetten tot sporten geeft Sport Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden een subsidie bij de organisatie van bepaalde sportevenementen. Dit sportevenement moet wel aan bepaalde doelstellingen beantwoorden:

 • Ze verhogen de participatie van sporters;
 • Ze zetten niet-sporters aan tot sportparticipatie;
 • Ze dragen bij tot de branding van het Vlaamse sportbeleid;
 • Ze dragen bij tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio;
 • Ze verhogen de maatschappelijke relevantie van sport;
 • Ze realiseren topsportdoelstellingen.

Private organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidieaanvraag indienen (vzw's, nv's,...). De organisatie moet in het Nederlandse taalgebied gevestigd zijn of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De aard van de activiteiten toont duidelijk aan dat de organisatie uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap behoort.

De omvang van de subsidie varieert per evenement type: 

 • Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en kwalificatietornooien: maximum 20% van de geraamde uitgaven van het aanvraagdossier;
 • Internationale sportevenementen: maximum 20% van de geraamde uitgaven van het aanvraagdossier (maximaal € 60.000 en uitzonderlijk € 75.000);
 • Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling: maximaal € 10.000 Per sportevenement (minimaal € 2.000).

Er zijn ieder jaar 2 indienrondes en 2 beoordelingsrondes. Voor 2024 was de eerste indiendatum uiterlijk tegen 30 september 2023 voor alle sportevenementen in 2024, ongeacht de organisatiedatum. De tweede indiendatum is uiterlijk tegen 15 maart 2024 voor sportevenementen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2024 tot uiterlijk 31 december 2024 en die nog niet hadden ingediend in de eerste ronde. Vanaf half januari 2024 kan er worden ingediend voor de tweede indienronde van 2024.

Meer informatie op de website van Sport Vlaanderen Subsidies voor sportevenementen.

Sport en innovatie

Sport Vlaanderen stimuleert en onderzoekt innovatie in het sportbeleid. In dit kader werden de laatste jaren de volgende projectoproepen gelanceerd: 

Projectoproep Augmented Reality games die aanzetten tot sporten en bewegen: deze oproep was gericht naar de ondersteuning van projecten die als eindproduct een Augmented Reality-game (AR-game) met een duidelijke sport- of beweegcomponent hadden. Aan de hand hiervan wil Sport Vlaanderen nagaan welke mogelijkheden Augmented Reality (AR) biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen. Een project indienen kon tot 1 maart 2021.

Virtual Reality-games die aanzetten tot sporten en bewegen: deze projectoproep was geïnspireerd op het Gamefonds, maar heeft een eigen sportspecifieke doelstelling. Het doel was projecten te ondersteunen die als eindproduct een Virtual Reality-game met een duidelijke sport- of beweegcomponent hadden. Aan de hand hiervan wil Sport Vlaanderen nagaan welke mogelijkheden Virtual Reality (VR) biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen. Een project indienen kon tot 1 maart 2019.

Meer informatie over deze oproepen en andere initiatieven door Sport Vlaanderen rond innovatie kan je raadplegen op de pagina Innoveren in de sport.

Social SportUp: De Sociale InnovatieFabriek heeft met de steun van Sport Vlaanderen een boostprogramma voor sociale innovaties in de sport ontwikkeld. Social SportUp: the scalers circle helpt ondernemers hun ideeën om te zetten naar een succesvolle business via een professionele omkadering en ondersteuning. Werk jij via sport en beweging aan sociale en/of ecologische doelen en kan je hulp gebruiken bij de groei of doorstart van je concept? Neem dan deel aan dit gratis groepstraject. Aanmelden voor deze editie van Social SportUp kon tot 28 september 2023.

Sport op het werk

Met de campagne 'Sportbedrijven bedrijven sport' wil Sport Vlaanderen kleine en grote ondernemingen ondersteunen in het uitbouwen van een duurzaam sport- en beweegbeleid.

Hiervoor kan je geen subsidies krijgen maar wel ondersteuning in o.m. volgende vormen:

 • gratis sport- en beweegscan: via een digitale enquête die je onder het personeel verdeelt, brengt Sport Vlaanderen een aantal sportieve basisgegevens in kaart. Het is de ideale start om je werknemers te laten sporten en bewegen. Met het resultaat ervan kan je gericht aan de slag.
 • een loopbaan aanleggen in de buurt van jouw bedrijf: je kan bij Sport Vlaanderen terecht voor ondersteuning bij het aanleggen van een bewegwijzerde loopomloop in samenwerking met de gemeente. 
 • zensportplatform: ondersteuning bij het aanleggen van een zensportplatform binnen of buiten.
 • proefsportsessie aanvragen: ondersteuning bij de uitwerking van een gedragen sport- en beweegbeleid op de werkvloer. Het pakket heeft een hoge marktwaarde, maar als bedrijf betaal je slechts € 200 € (excl. btw). De rest wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid die speciaal voor deze proefsportsessies middelen ter beschikking heeft gesteld aan Sportwerk Vlaanderen. 
 • gratis promotiemateriaal: je kan bij Sport Vlaanderen o.m. gratis stickers bekomen om de werknemers aan te zetten tot meer beweging op de werkvloer.

Alle informatie en nog vele tips kan je vinden op de website pagina Bedrijven.

FitBonus-traject

De FitBonus is een initiatief van de Vlaamse overheid dat jou of je medewerkers persoonlijk op weg helpt naar een gezonder, veerkrachtiger leven in balans. Dankzij professionele coaches en workshops ontdek je onder meer hoe je meer beweegt, ongezonde stress de baas kan en goede sociale relaties met collega’s opbouwt.

Dit persoonlijk begeleidingstraject duurt negen maanden. Je ontvangt tijdens dit traject een mix van inspirerende workshops om je mentaal en sociaal welzijn te versterken, en je neemt deel aan beweeginitiatieven. Tijdens het traject komen de uiteenlopende dimensies van gezondheid aan bod.

Iedere zelfstandige, werkgever of werknemer van een Vlaamse kmo (kmo volgens de Europese kmo-definitie) uit de (social) profit sector kan zich inschrijven voor dit gratis traject.

Voor het eerste traject 2023-24 kan je niet meer inschrijven. Het tweede FitBonus-traject loopt van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025 (deze data zijn onder voorbehoud van eventuele verschuivingen). Het totaal aantal beschikbare plaatsen (3.500) wordt verdeeld over ondernemers uit de verschillende provincies.

Meer informatie kan je raadplegen op fitbonus.be

Sport- en cultuurcheque

Via de sport- en cultuurcheques kan je jouw werknemers en/of bedrijfsleiders op een fiscaal en parafiscaal vriendelijke wijze verlonen. Hiervoor dienen ze te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • maximum van € 100 per medewerker/bedrijfsleider per jaar
 • niet ter vervanging van een bestaand loon
 • geen omruiling in contant geld mogelijk
 • ze moeten op naam van de medewerker/bedrijfsleider worden uitgegeven
 • de toekenning gebeurt via een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of van een schriftelijke individuele overeenkomst
 • geldig voor maximum 15 maanden, van 1 juli tot 30 september van het volgende jaar
 • enkel inwisselbaar bij erkende instellingen

Meer informatie op de Instructies van de RSZ Sport/cultuurcheques en in de Circulaire 2021/C/28 op Fisconetplus.

Europese sportsubsidies

Ook Europa verleent steun aan de sportsector, sportevenementen en partnerschappen. Dit gebeurt vooral via Erasmus+ Sport.

Andere Europese steunmogelijkheden kan je terugvinden via op de website van Europese Commissie > Funding.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.